Detail publikace

Analýza vlivu nejistot vstupních dat na vodohospodářské řešení zásobního objemu nádrže

PASEKA, S. MARTON, D.

Originální název

Analýza vlivu nejistot vstupních dat na vodohospodářské řešení zásobního objemu nádrže

Anglický název

Analysis of the impact of uncertainties of the input data for storage capacity solution of water reservoir

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Obsah tohoto článku je plynulým navázáním a rozšířením článku Určení hydrologické spolehlivosti vodohospodářského řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat, který je také prezentován na konferenci Vodní nádrže 2015. K zavedení nejistot vstupních dat pro stanovení zásobní funkce nádrže bylo opět použito metody Monte Carlo. Následně analyzované zásobní objemy nádrže byly také zatíženy nejistotami a stejně tak byly zatíženy nejistotami i hodnoty odtoků vody z nádrže. V článku jsou prezentovány vypočtené zásobní objemy nádrže se 100% zabezpečeností odtoku vody z nádrže, resp. se 100% zabezpečeností objemu vody v nádrži.

Anglický abstrakt

The content of this article is a seamless continuation and expanding of the article Určení hydrologické spolehlivosti vodohospodářského řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat that is also presented at the Water reservoirs 2015 Conference. Incorporating of the uncertainties into data inputs to calculation of reservoir storage capacity the Monte Carlo method was also used. Thereafter the analyzed reservoir storage capacities were also loaded by uncertainties and the same way were loaded by uncertainty values outflow of water from the reservoir. The article presents the calculations of reservoir storage capacity with 100 % reliability of the outflow of water from the reservoir, respectively with 100 % reliability of the capacity of water in the reservoir.

Klíčová slova

metoda Monte Carlo; nejistota; zásobní objem nádrže; průměrný měsíční průtok; simulační model nádrže

Klíčová slova v angličtině

Monte Carlo Method; uncertainty; mean monthly flows; reservoir storage capacity; reservoir simulation model

Autoři

PASEKA, S.; MARTON, D.

Rok RIV

2015

Vydáno

6. 10. 2015

Nakladatel

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Místo

Brno

ISBN

978-80-260-8726-7

Kniha

Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2015

Číslo edice

1

Strany od

149

Strany do

152

Strany počet

178

URL

BibTex

@inproceedings{BUT117301,
  author="Stanislav {Paseka} and Daniel {Marton}",
  title="Analýza vlivu nejistot vstupních dat na vodohospodářské řešení zásobního objemu nádrže",
  booktitle="Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2015",
  year="2015",
  number="1",
  pages="149--152",
  publisher="Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno",
  address="Brno",
  isbn="978-80-260-8726-7",
  url="http://vodninadrze.pmo.cz"
}