Detail publikace

Určení hydrologické spolehlivosti vodohospodářského řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat

MARTON, D. STARÝ, M. PASEKA, S. MENŠÍK, P.

Originální název

Určení hydrologické spolehlivosti vodohospodářského řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat

Anglický název

Determining hydrological reliability of water management solution function storage of water reservoir under conditions of uncertainty loaded input data

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Cílem článku je představit koncept využití metody Monte Carlo k zavedení nejistot do všech vstupních hydrologických a provozních dat potřebných pro návrh a provoz nádrže. Zavedením nejistot do uvažovaných vstupů vodohospodářského řešení nádrže je následně i vypočtený objem nádrže zatížen nejistotami. Stejně tak jsou zatíženy nejistotami i hodnoty odtoků vody z nádrže a hydrologické zabezpečenosti. Pro výpočty byl sestaven simulační model chování nádrže, který umožní vyhodnotit výsledky řešení a tím přispět k redukci nebezpečí vzniku poruchy, resp. nedostatku vody při provozu vodohospodářských nádrží v průběhu málovodných a suchých období.

Anglický abstrakt

The aim of the article is to introduce the concept of Monte Carlo method for incorporating the uncertainties into the all hydrological and operational data inputs, which are needed to design and operation of large open water reservoir. Incorporating uncertainties into data inputs during calculation of reservoir storage capacity, then the consequent active conservation storage capacity is loaded by uncertainties. In the same way the values of outflow water from reservoir and hydrological reliability are affected by these uncertainties as well. For these kind of calculations the reservoir simulation model has been built, which simulate behavior operation of reservoir and is able to evaluate the results of simulations and help to reduction risk of storage capacity failure, respectively reduction of water shortages during reservoirs operation during low water and dry periods.

Klíčová slova

nejistoty; zabezpečenost; zásobní objem nádrže; metoda Monte Carlo; průměrný měsíční průtok

Klíčová slova v angličtině

uncertainties; reliability; reservoir storage capacity; Monte Carlo method; mean monthly flows

Autoři

MARTON, D.; STARÝ, M.; PASEKA, S.; MENŠÍK, P.

Rok RIV

2015

Vydáno

6. 10. 2015

Nakladatel

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Místo

Brno

ISBN

978-80-260-8726-7

Kniha

Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2015

Číslo edice

1

Strany od

5

Strany do

8

Strany počet

178

URL

BibTex

@inproceedings{BUT117300,
  author="Daniel {Marton} and Miloš {Starý} and Stanislav {Paseka} and Pavel {Menšík}",
  title="Určení hydrologické spolehlivosti vodohospodářského řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat",
  booktitle="Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2015",
  year="2015",
  number="1",
  pages="5--8",
  publisher="Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno",
  address="Brno",
  isbn="978-80-260-8726-7",
  url="http://vodninadrze.pmo.cz"
}