Detail publikace

Určení hydrologické spolehlivosti vodohospodářského řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat

MARTON, D. STARÝ, M. PASEKA, S. MENŠÍK, P.

Originální název

Určení hydrologické spolehlivosti vodohospodářského řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat

Český název

Určení hydrologické spolehlivosti vodohospodářského řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Cílem článku je představit koncept využití metody Monte Carlo k zavedení nejistot do všech vstupních hydrologických a provozních dat potřebných pro návrh a provoz nádrže. Zavedením nejistot do uvažovaných vstupů vodohospodářského řešení nádrže je následně i vypočtený objem nádrže zatížen nejistotami. Stejně tak jsou zatíženy nejistotami i hodnoty odtoků vody z nádrže a hydrologické zabezpečenosti. Pro výpočty byl sestaven simulační model chování nádrže, který umožní vyhodnotit výsledky řešení a tím přispět k redukci nebezpečí vzniku poruchy, resp. nedostatku vody při provozu vodohospodářských nádrží v průběhu málovodných a suchých období.

Český abstrakt

Cílem článku je představit koncept využití metody Monte Carlo k zavedení nejistot do všech vstupních hydrologických a provozních dat potřebných pro návrh a provoz nádrže. Zavedením nejistot do uvažovaných vstupů vodohospodářského řešení nádrže je následně i vypočtený objem nádrže zatížen nejistotami. Stejně tak jsou zatíženy nejistotami i hodnoty odtoků vody z nádrže a hydrologické zabezpečenosti. Pro výpočty byl sestaven simulační model chování nádrže, který umožní vyhodnotit výsledky řešení a tím přispět k redukci nebezpečí vzniku poruchy, resp. nedostatku vody při provozu vodohospodářských nádrží v průběhu málovodných a suchých období.

Klíčová slova

nejistoty; zabezpečenost; zásobní objem nádrže; metoda Monte Carlo; průměrný měsíční průtok

Rok RIV

2015

Vydáno

06.10.2015

Nakladatel

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Místo

Brno

ISBN

978-80-260-8726-7

Kniha

Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2015

Číslo vydání

1

Strany od

5

Strany do

8

Strany počet

178

URL

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT117300,
 author="Daniel {Marton} and Miloš {Starý} and Stanislav {Paseka} and Pavel {Menšík}",
 title="Určení hydrologické spolehlivosti vodohospodářského řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat",
 annote="Cílem článku je představit koncept využití metody Monte Carlo k zavedení nejistot do všech vstupních hydrologických a provozních dat potřebných pro návrh a provoz nádrže. Zavedením nejistot do uvažovaných vstupů vodohospodářského řešení nádrže je následně i vypočtený objem nádrže zatížen nejistotami. Stejně tak jsou zatíženy nejistotami i hodnoty odtoků vody z nádrže a hydrologické zabezpečenosti. Pro výpočty byl sestaven simulační model chování nádrže, který umožní vyhodnotit výsledky řešení a tím přispět k redukci nebezpečí vzniku poruchy, resp. nedostatku vody při provozu vodohospodářských nádrží v průběhu málovodných a suchých období.",
 address="Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno",
 booktitle="Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2015",
 chapter="117300",
 howpublished="print",
 institution="Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno",
 year="2015",
 month="october",
 pages="5--8",
 publisher="Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno",
 type="conference paper"
}