Detail publikace

EXPERIMENTÁLNÍ PROVĚŘENÍ PRODUKTU SOLIDIFIKACE - SOLIDIFIKÁTU S CÍLEM DOSÁHNOUT JEHO MATERIÁLOVÉHO VYUŽITÍ

HODUL, J. DROCHYTKA, R.

Originální název

EXPERIMENTÁLNÍ PROVĚŘENÍ PRODUKTU SOLIDIFIKACE - SOLIDIFIKÁTU S CÍLEM DOSÁHNOUT JEHO MATERIÁLOVÉHO VYUŽITÍ

Anglický název

EXPERIMENTAL TESTING OF PRODUCT OF SOLIDIFICATION - SOLIDIFICATION PRODUCT IN ORDER TO ACHIEVE THE MATERIAL UTILIZATION

Typ

různé

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Za účelem snižování velkého množství nebezpečného odpadu se tato práce zabývá možností využití technologie solidifikace k transformaci nebezpečného odpadu s cílem dosáhnout materiálového využití produktu solidifikace - solidifikátu. Pro tento účel je potřeba nejprve vybrat vhodné solidifikační činidla a najít vhodnou solidifikační recepturu pro vybrané nebezpečné odpady - neutralizační kaly. Solidifikáty připravené dle navržených receptur se zkouší dle optimální metodiky, pomocí které se prověří fyzikálně-mechanické a ekologické požadavky vyplývající z jejich optimálního budoucího využití v oblasti stavebnictví a nebo při rekultivaci. Za účelem bezpečného a efektivního využití solidifikátu je tedy potřeba zapezpečit splnění příslušných požadavků.

Anglický abstrakt

In order to reduce the amount of hazardous waste this work deals with the possibility of using solidification technology to transform the hazardous waste with the aim to achieve the material utilization of solidification products. Initially it is necessary to choose suitable solidification agents for purpose to find out a suitable solidification formula for solidification product made of chosen hazardous waste – neutralization sludge. Solidification products prepared according to designed solidification formulas are examined on the basis of optimal methodology taking into account environmental requirements and physical and mechanical requirements arising from their suitable further use in building industry or for recultivation processes. Solidification products have to fulfill required properties to ensure its future safe use.

Klíčová slova

environmentální požadavky, fyzikálně-mechanické požadavky, nebezpečný odpad, neutralizační kal, solidifikace, solidifikační činidla, zkouška vyluhovatelnosti

Klíčová slova v angličtině

environmental requirements, hazardous waste, leaching test, neutralization sludge, physical and mechanical requirements, solidification, solidification agents.

Autoři

HODUL, J.; DROCHYTKA, R.

Vydáno

10. 6. 2015

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Stavební fakulta

Místo

Brno

Strany počet

9

BibTex

@misc{BUT114907,
  author="Jakub {Hodul} and Rostislav {Drochytka}",
  title="EXPERIMENTÁLNÍ PROVĚŘENÍ PRODUKTU SOLIDIFIKACE - SOLIDIFIKÁTU  S CÍLEM DOSÁHNOUT JEHO MATERIÁLOVÉHO VYUŽITÍ",
  year="2015",
  pages="9",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Stavební fakulta",
  address="Brno",
  note="miscellaneous"
}