Detail publikace

VYUŽITÍ POPÍLKŮ PŘI SOLIDIFIKACI NEUTRALIZAČNÍCH KALŮ

HODUL, J. DOHNÁLKOVÁ, B. DROCHYTKA, R.

Originální název

VYUŽITÍ POPÍLKŮ PŘI SOLIDIFIKACI NEUTRALIZAČNÍCH KALŮ

Anglický název

SOLIDIFICATION OF NEUTRALIZATION SLUDGE USING COAL FLY ASH

Typ

různé

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Práce se zabývá možností využití popílků při solidifikaci nebezpečného odpadu – neutralizačních kalů. Tyto neutralizační kaly jsou i v současnosti produkovány ve velkém množství a následně skládkovány bez jejich dalšího využití. Nejběžnějším solidifikačním činidlem je v současnosti cement, kterého výroba je energeticky náročná a proto je snaha využívat při solidifikaci neutralizačních kalů druhotné suroviny, mezi které se řadí i popílky ze spalování uhlí v tepelných elektrárnách.

Anglický abstrakt

This work deals with the use of fly ash in the solidification of hazardous waste - neutralization sludge. These neutralization sludge are currently produced and landfilled in large quantities without further use. Currently, cement is the most common solidification agent, but its production is highly energy-intensive. Mainly for this reason, it is effort to use secondary raw materials, esp. fly ashes from coal combustion in thermal power plants.

Klíčová slova

neutralizační kaly, solidifikační receptury, solidifikát, životní prostředí, popílek, pevnost v tlaku, vyluhovatelnost, kontaminanty

Klíčová slova v angličtině

neutralization sludge, solidification formulas, solidification product, environment, fly ash, compressive strength, leachability, contaminants

Autoři

HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.

Vydáno

13. 5. 2015

Místo

Brno

Strany počet

10

BibTex

@misc{BUT114535,
  author="Jakub {Hodul} and Božena {Dohnálková} and Rostislav {Drochytka}",
  title="VYUŽITÍ POPÍLKŮ PŘI SOLIDIFIKACI NEUTRALIZAČNÍCH KALŮ",
  year="2015",
  pages="10",
  address="Brno",
  note="miscellaneous"
}