Detail produktu

Stanice pro testování a diagnostiku valivých ložisek

SVOBODA, P. OMASTA, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zařízení slouží k testování a ověřování trvanlivosti radiálních ložisek. Do výpočtu základní trvanlivosti L10 nelze zahrnout všechny parametry, které mohou během provozu ložiska vzniknout. Testovací zařízení simuluje reálné podmínky při provozu ložisek.

Klíčová slova

trvanlivost, testování, konstrukce

Datum vzniku

3. 11. 2015

Umístění

Laboratoř A3/110 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 Brno

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www