Detail publikace

HODNOCENÍ STABILITY TRHLINY S VRCHOLEM NA ROZHRANÍ MEZI DVĚMA MATERIÁLY S ODLIŠNOU MEZÍ KLUZU

BAREŠ, P. KNÉSL, Z.

Originální název

HODNOCENÍ STABILITY TRHLINY S VRCHOLEM NA ROZHRANÍ MEZI DVĚMA MATERIÁLY S ODLIŠNOU MEZÍ KLUZU

Anglický název

STABILITY OF A CRACK TERMINATING AT THE INTERFACE BETWEEN TWO MATERIALS WITH PLASTICITY MISMATCH

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá šířením trhliny přes rozhraní dvou elasticky identických materiálů s odlišnými mezemi kluzu. Na základě předpokladu plastických deformací malého rozsahu a uvažování rozdílných materiálových vlastností jednotlivých materiálů je formulováno kritérium stability trhliny jejíž vrchol leží na rozhraní. Přitom se předpokládá, že řídící veličinou je otevření kořene trhliny. Veškeré numerické výpočty jsou provedeny metodou konečných prvků (systémem ANSYS).

Anglický abstrakt

Paper describes a study of the behavior of a crack penetrating the interface between two materials with same elastic modulus and different yield strength. Based on the assumption of small scale yielding conditions and taking into account the plasticity mismatch of both materials, conditions of stability of a crack terminating at the interface are formulated. It is supposed that the crack stability is controlled by the corresponding value of crack tip opening displacement. Numerical calculations are performed by finite element method (system ANSYS).

Klíčová slova v angličtině

Bi-material interface, crack tip opening displacement, crack stability

Autoři

BAREŠ, P.; KNÉSL, Z.

Vydáno

3. 11. 2003

Nakladatel

Západočeská univerzita v Plzni

Místo

Plzeň

ISBN

80-7082-999-0

Kniha

Výpočtová mechanika 2003

Strany od

29

Strany do

36

Strany počet

8

BibTex

@inproceedings{BUT11191,
  author="Pavel {Bareš} and Zdeněk {Knésl}",
  title="HODNOCENÍ STABILITY TRHLINY S VRCHOLEM NA ROZHRANÍ MEZI DVĚMA MATERIÁLY S ODLIŠNOU MEZÍ KLUZU",
  booktitle="Výpočtová mechanika 2003",
  year="2003",
  pages="29--36",
  publisher="Západočeská univerzita v Plzni",
  address="Plzeň",
  isbn="80-7082-999-0"
}