Detail publikace

Účinky dotvarování a smršťování integrované obloukové konstrukce

SLÁNSKÝ, B. NEČAS, R. STRÁSKÝ, J.

Originální název

Účinky dotvarování a smršťování integrované obloukové konstrukce

Český název

Účinky dotvarování a smršťování integrované obloukové konstrukce

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Kolektiv autorů se mimo jiné zabývá problematikou obloukových lávek pro pěší. Mezi studovanými variantami byla i oblouková konstrukce se spodní mostovkou zavěšená na obloucích různého geometrického uspořádání v příčném směru. Studován byl zejména vliv výhody použití měkké mostovky při návrhu konstrukce s ohledem na finální statické chování a velikost reologických účinků. Zmiňované reologické účinky byly podrobně sledovány na příkladech obloukových konstrukcí a rovněž pak na reálné konstrukci obloukové lávky pro pěší ve městě Salem v USA, která je v tomto roce ve výstavbě.

Český abstrakt

Kolektiv autorů se mimo jiné zabývá problematikou obloukových lávek pro pěší. Mezi studovanými variantami byla i oblouková konstrukce se spodní mostovkou zavěšená na obloucích různého geometrického uspořádání v příčném směru. Studován byl zejména vliv výhody použití měkké mostovky při návrhu konstrukce s ohledem na finální statické chování a velikost reologických účinků. Zmiňované reologické účinky byly podrobně sledovány na příkladech obloukových konstrukcí a rovněž pak na reálné konstrukci obloukové lávky pro pěší ve městě Salem v USA, která je v tomto roce ve výstavbě.

Klíčová slova

lávka pro pěší; oblouk; časová analýza; smršťování; dotvarování

Rok RIV

2014

Vydáno

26.11.2014

Nakladatel

Česká betonářská společnost ČSSI

Místo

Hradec Králové

ISBN

978-80-903806-7-7

Kniha

21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 Sborník ke konferenci

Číslo vydání

1.

Strany od

25-1

Strany do

25-6

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT110859,
 author="Bohuslav {Slánský} and Radim {Nečas} and Jiří {Stráský}",
 title="Účinky dotvarování a smršťování integrované obloukové konstrukce",
 annote="Kolektiv autorů se mimo jiné zabývá problematikou obloukových lávek pro pěší. Mezi studovanými variantami byla i oblouková konstrukce se spodní mostovkou zavěšená na obloucích různého geometrického uspořádání v příčném směru. Studován byl zejména vliv výhody použití měkké mostovky při návrhu konstrukce s ohledem na finální statické chování a velikost reologických účinků. Zmiňované reologické účinky byly podrobně sledovány na příkladech obloukových konstrukcí a rovněž pak na reálné konstrukci obloukové lávky pro pěší ve městě Salem v USA, která je v tomto roce ve výstavbě.",
 address="Česká betonářská společnost ČSSI",
 booktitle="21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 Sborník ke konferenci",
 chapter="110859",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Česká betonářská společnost ČSSI",
 year="2014",
 month="november",
 pages="25-1--25-6",
 publisher="Česká betonářská společnost ČSSI",
 type="conference paper"
}