Detail produktu

PLC řízení procesu vytvrzování karbonových prvků

HOLCMAN, V. MACKŮ, R. ŠIK, O. TOFEL, P.

Typ produktu

prototyp

Abstrakt

Jedná se o průmyslovou aplikaci řízení procesu vytvrzování různých typů karbonových výrobků sloužicích pro automobilový průmysl. Systém je určen pro řízení tří typů autoklávu v rozmezí teplot 20-350 C, tlaků 0-10Bar a celkem 32 podtlakových ventilů v rozmezí tlaků 0,01-1Bar

Klíčová slova

autoklav, PLC AMIT, carbon

Datum vzniku

28. 11. 2014

Umístění

UFYZ FEKT VUT V Brně, fy Carbon, Lipnik nad Bečvou, http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www