Detail publikace

Shubnikovy-de Haasovy oscilace na grafenu připraveném metodou CVD

PROCHÁZKA, P. BARTOŠÍK, M. MACH, J. LIŠKOVÁ, Z. DAVID, B. HULVA, J. KONEČNÝ, M. ŠIKOLA, T.

Originální název

Shubnikovy-de Haasovy oscilace na grafenu připraveném metodou CVD

Anglický název

Shubnikov-de Haas oscillations on graphene fabricated by CVD method

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Cílem této práce bylo připravit vzorek monovrstvy grafenu umožňující měření podélného odporu za nízkých teplot (2 K) a vysokých magnetických polí (9 T). V článku je popsán postup výroby grafenu metodou depozice z plynné fáze (CVD) a návrh a příprava zlatých přívodních kontaktů pomocí elektronové litografie (EBL). Přítomnost Shubnikovových-de Haasových oscilací v závislosti podélného odporu na magnetickém poli prokázala existenci kvantování v důsledku rozměrového omezení pohybu nosičů náboje v dvourozměrném grafenu a zároveň existenci poměrně dobře definovaných Landauových hladin vlivem přiloženého magnetického pole. Na základě toho bylo možno stanovit koncentraci nosičů náboje 1,04 1012 cm-2 a posun Diracova bodu o 13,57 V připraveného grafenu.

Anglický abstrakt

The article deals with the preparation of graphene by Chemical Vapor Deposition (CVD) and subsequent measurement and calculations of Shubnikov-de Haas oscillations.

Klíčová slova

SdH oscilace; grafen; CVD

Klíčová slova v angličtině

SdH oscilations; Graphene; CVD

Autoři

PROCHÁZKA, P.; BARTOŠÍK, M.; MACH, J.; LIŠKOVÁ, Z.; DAVID, B.; HULVA, J.; KONEČNÝ, M.; ŠIKOLA, T.

Rok RIV

2014

Vydáno

1. 7. 2014

ISSN

0447-6441

Periodikum

Jemná mechanika a optika

Ročník

59

Číslo

6-7

Stát

Česká republika

Strany od

195

Strany do

198

Strany počet

4

BibTex

@article{BUT108686,
  author="Pavel {Procházka} and Miroslav {Bartošík} and Jindřich {Mach} and Zuzana {Lišková} and Bohumil {David} and Jan {Hulva} and Martin {Konečný} and Tomáš {Šikola}",
  title="Shubnikovy-de Haasovy oscilace na grafenu připraveném metodou CVD",
  journal="Jemná mechanika a optika",
  year="2014",
  volume="59",
  number="6-7",
  pages="195--198",
  issn="0447-6441"
}