Detail patentu

Modulární zařízení pro dálkovou chemickou materiálovou analýzu

NOVOTNÝ, J. BRADA, M. KAISER, J. PETRILAK, M. PROČEK, J. KŘUPKA, I.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Předmětem patentu je zařízení pro dálkovou prvkovou analýzu objektů v terénu, využívající metodu spektroskopie laserem indukovaného plazmatu. Patentován je konkrétně modulární design zařízení, umožňující mimo jiné pomocí směrovače laserového svazku kombinovat dálkové techniky Remote LIBS, využívající optická vlákna, a Stand-OFF LIBS, využivající přímou viditelnost. Zařízení ve výsledku vykazuje spekroskopické vlastnosti blízke laboratorní sestavě při vysoké mobilitě a míře adaptibility konkrétním podmínkám měření v terénu.

Klíčová slova

dálková materiálová analýza, LIBS, spektroskopie, plazma, laser,

Číslo patentu

304598

Datum přihlášky

3. 10. 2013

Datum zápisu

11. 6. 2014

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek