Detail patentu

Mobilní zařízení pro instalaci přenosného proměnného dopravního značení.

APELTAUER, J. APELTAUER, T.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Zařízení umožňující instalaci mobliního dopravního značení bez využití další techniky.

Klíčová slova

Mobilní, značka, instalace

Číslo patentu

27183

Datum přihlášky

22. 5. 2014

Datum zápisu

14. 7. 2014

Datum skončení platnosti

22. 5. 2018

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

Vysoké učení technické v brně, Centrum dopravního výzkumu

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek