Detail publikace

Simulácia kaliaceho procesu ložiskových krúžkov z ocele 100Cr6

MORAVČÍK, I. BREZNIČAN, M.

Originální název

Simulácia kaliaceho procesu ložiskových krúžkov z ocele 100Cr6

Anglický název

Simulation of Quenching of Ball Bearing Rings Made from 100Cr6 Steel

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Simulácia tepelného režimu kalenia ložiskových krúžkov so zmenou kaliacej teploty bola prevedená v programe Sysweld, založenom na metóde konečných prvkov. Výstupom bol kompletný grafický popis teploty, rozleženia fáz a tvrdosti v závislosti na čase od začiatku ochladzovania. Výsledky boli porovnané s výsledkami reálnych experimentov s rovnakými podmienkami. Porovnanie ukázalo mierne odchýlky simulovaných výsledkov tvrdosti po kalení. Konečná mikroštruktúra sa pri použití daných teplôt kalenia pozostáva z nerozpusteného sekundárneho cementitu, ktorého množstvo je závislé na veľkom množstve parametrov ako rýchlosť ohrevu, výdrž na teplote a začiatočná mikroštruktúra. Tieto parametre majú priamy vplyv na výsledky kalenia. Sysweld tieto parametre do úvahy neberie, nepozná tak isto fázu sekundárneho cementitu, preto nie je vhodný pre nadeutektoidné ocele všeobecne. Napriek tomu je výsledký možné použiť pre presné doladenie výrobného procesu v priemyselnej praxi.

Anglický abstrakt

Thermal regime simulation with varying hardening temterature of three modes of oil quenching of ball bearing rings made of 100Cr6 steel was caried out in Sysweld program based on finite element analysis. As result complete graphical description of temperature, phase composition and hardness depending on time of quenching has been obtained. The results were compared with experimental heat treatment caried out with the same parameters. Comparison showed slight differences in hardness after quenching. In range of hardening temperatures applied the observed microstructure consists of undisolved secondary cementite the volume fraction of which is depending on a numer of parameters like heating speed, hardening temperature, holding time etc. This parameters have direct impact on microstructure and hardness after quenching. Sysweld software is unable to predict secoundary cementite dissolution kinetics and therefore is not well suited for hardness and microstructure predictions for hypereutectoid steels in general. Nevertheless the time-temperature predictions can be very usefull for precise technological adjustments in industrial applications.

Klíčová slova

Teplota, tvrdosť, ložisková ocel

Klíčová slova v angličtině

Hardness, temperature, bearing steel

Autoři

MORAVČÍK, I.; BREZNIČAN, M.

Rok RIV

2014

Vydáno

1. 1. 2014

ISBN

978-80-554-0832-3

Kniha

SEMDOK 2014

Číslo edice

1

Strany od

162

Strany do

165

Strany počet

209

BibTex

@inproceedings{BUT108058,
  author="Igor {Moravčík} and Martin {Brezničan}",
  title="Simulácia kaliaceho procesu ložiskových krúžkov z ocele 100Cr6",
  booktitle="SEMDOK 2014",
  year="2014",
  number="1",
  pages="162--165",
  isbn="978-80-554-0832-3"
}