Detail publikace

Vliv agresivního prostředí na pevnosti geopolymerní správkové hmoty

MÉSZÁROSOVÁ, L. DUFKA, A. DROCHYTKA, R.

Originální název

Vliv agresivního prostředí na pevnosti geopolymerní správkové hmoty

Anglický název

Influence of corrosive environment on the strength of geopolymer repair material

Typ

různé

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Tento článek je zaměřen na analýzu možností využití geopolymerů jako matrice pro opravu sanační malty určené pro sanace železobetonových konstrukcí. Vzhledem ke svým specifickým vlastnostem, vykazují geopolymery velký potenciál zejména ve speciálních aplikacích. Sanace železobetonových konstrukcí vystavených extrémním podmínkám je oblast, ve které je možno efektivně využít výjimečných vlastností geopolymerů. Jedním z nezbytných kroků k zajištění přiměřené životnosti konstrukcí je jejich běžná údržba a v případě již poškozených staveb jejich rehabilitace. Geopolymery jsou materiály vykazující mnohem větší odolnost proti chemickým látkám v porovnání s cementovou matricí. Jejich vysoká odolnost proti účinkům korozivních prostředí (např. působení chemicky agresivních látek, vysokým teplotám, atd.) poskytuje předpoklad pro jejich velmi efektivní využití.

Anglický abstrakt

The article is focused on analysis of using geopolymers as matrixes to repair mortars designated for rehabilitation of reinforced concrete structures. Due to their specific properties, geopolymers show a high potential mainly for special applications. Rehabilitation of reinforced concrete structures exposed to extreme conditions is a field in which it is possible to effectively take advantage of geopolymers' exceptional properties. One of the necessary steps to ensure adequate service life of structures is their continuous maintenance and in the case of once damaged structures, their rehabilitation. Materials showing a much higher resistance to chemical substances in comparison with a cement matrix are so-called geopolymers. Their high resistance to the effects of corrosive environments (such as action of chemically aggressive substances, high temperatures, etc.) provides the prerequisite for their very efficient employment within the repair materials destined to these extreme conditions.

Klíčová slova

geopolymer, agresivní látky, pevnost, správková hmota.

Klíčová slova v angličtině

geopolymer, aggressive substances, strength, repair material.

Autoři

MÉSZÁROSOVÁ, L.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.

Vydáno

11. 6. 2014

Nakladatel

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Místo

Ostrava

Strany od

202

Strany do

205

Strany počet

4

BibTex

@misc{BUT107861,
  author="Lenka {Mészárosová} and Amos {Dufka} and Rostislav {Drochytka}",
  title="Vliv agresivního prostředí na pevnosti geopolymerní správkové hmoty",
  year="2014",
  pages="202--205",
  publisher="Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava",
  address="Ostrava",
  note="miscellaneous"
}