Detail publikace

Možnosti využití elektronového paprsku ve strojírenských aplikacích

MATLÁK, J.

Originální název

Možnosti využití elektronového paprsku ve strojírenských aplikacích

Anglický název

Possibilities of using the electron beam in engineering applications

Typ

přednáška

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Soustředěný elektronový svazek o velkém výkony patří k moderním a efektivním nástrojům povrchového ohřevu. Je možno jej využít např. pro svařování, gravírování obrábění a zejména pro povrchové tepelné či chemickotepelné úpravy. Z hlediska začlenění do současné strojírenské praxe se jedná o technologii, která umožňuje velmi přesnou lokalizaci a kvantifikaci přísunu energie na určené místo a dovoluje tak zpracování určité přesně ohraničené plochy či tvarového detailu s minimálnímpřebytkem energie a tedy i minimálním tepelným ovlivněním, deformacemi apod.. V rámcu projektu NETME centre VUT v Brně je nově instalováno zařízení pro elektronové svařování a povrchové úpravy typu Probeam K26. Přednáška se zabývala obecnými možnostmi zpracování materiálů pomocí elektronového svazku a poté konkrétními příklady, které umožňuje zařízení instalované v Brně včetně již provedených prací.

Anglický abstrakt

Focussed high power electron beam is one of the up to date tools for surface heating. It may be used for welding, engrawing, and shape corrections, moreover for surface heat and chemical-heat treatment. From the point of wiew of nowdays machinery praxis this is a technique which allows extremely precise localization and dosage of applied energy to the specified part of surface. Then the exactly bordered area or the profiled detail can be treated with minimum energy surplus and thus minimal heat affected zone, distortions etc. As a part of the project NETME centre, there is a brand new plant for electron beam heating, machine K26 by Probeam, in laboratories of Material science and engineering institute FME TU Brno. The lecture dealt with the general possibilities of processing materials using electron beam and then specific examples that allows equipment installed in Brno, including the works already carried out.

Klíčová slova

elektronový paprsek, povrchové zpracování, EB technologie, povrchové kalení, modifikace povrchu

Klíčová slova v angličtině

electron beam, surface treatment, EB technology, surface hardening, surface modification

Autoři

MATLÁK, J.

Vydáno

17. 4. 2014

BibTex

@misc{BUT107472,
  author="Jiří {Matlák}",
  title="Možnosti využití elektronového paprsku ve strojírenských aplikacích",
  year="2014",
  note="lecture"
}