Detail produktu

Program pro měření a vyhodnocení rozdílů axiálních sil

SVOBODA, P. KREJČÍ, P.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software zobrazuje a zaznamenávý axiální sílu v závislosti na čase. Vyhodnocuje maximální dosaženou sílu v průběhu jednoho měření.

Klíčová slova

axiální síly, šroubové spoje, tenzometrické měření

Datum vzniku

1. 10. 2013

Umístění

místnost A2/421 - Tribologická laboratoř ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Vysoké učení technické v Brně, FSI Technická 2896/2 616 69 BRNO

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www