Detail publikace

Životnost a spolehlivost betonových konstrukcí

TEPLÝ, B. ROVNANÍKOVÁ, M.

Originální název

Životnost a spolehlivost betonových konstrukcí

Český název

Životnost a spolehlivost betonových konstrukcí

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Aktuální trendy navrhování a posuzování betonových konstrukcí zvýrazňující otázky živitnosti a opírají se také o nové dokumenty fib (1) a ISO (2). Přitom se využívá matematické modelování degradačních procesů; přičemž se v případě železobetonových konstrukcí jedná zejména o karbonataci betonu, působení chloridů, korozi výztuže a degradaci způsobenou mrazovými cykly a v případě kanalizačního potrubí pak o biogenní síranovou korozi betonu. V příspěvku jsou popsána specifika mezních stavů s hodnocením životnosti, vztah k relevantní spolehlivosti a aktuální softwarové nástroje.

Český abstrakt

Aktuální trendy navrhování a posuzování betonových konstrukcí zvýrazňující otázky živitnosti a opírají se také o nové dokumenty fib (1) a ISO (2). Přitom se využívá matematické modelování degradačních procesů; přičemž se v případě železobetonových konstrukcí jedná zejména o karbonataci betonu, působení chloridů, korozi výztuže a degradaci způsobenou mrazovými cykly a v případě kanalizačního potrubí pak o biogenní síranovou korozi betonu. V příspěvku jsou popsána specifika mezních stavů s hodnocením životnosti, vztah k relevantní spolehlivosti a aktuální softwarové nástroje.

Klíčová slova

Životnost, spolehlivost, betonové konstrukce, navrhování, matematické modelování

Rok RIV

2013

Vydáno

17.10.2013

Místo

Praha, Česká republika

ISBN

978-80-260-4982-1

Kniha

Otázky životnosti, spolehlivosti a obnovy vodohospodářské infrastruktury

Strany od

24

Strany do

29

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT105905,
  author="Břetislav {Teplý} and Markéta {Rovnaníková}",
  title="Životnost a spolehlivost betonových konstrukcí",
  annote="Aktuální trendy navrhování a posuzování betonových konstrukcí zvýrazňující otázky živitnosti a opírají se také o nové dokumenty fib (1) a ISO (2). Přitom se využívá matematické modelování degradačních procesů; přičemž se v případě železobetonových konstrukcí jedná zejména o karbonataci betonu, působení chloridů, korozi výztuže a degradaci způsobenou mrazovými cykly a v případě kanalizačního potrubí pak o biogenní síranovou korozi betonu. V příspěvku jsou popsána specifika mezních stavů s hodnocením životnosti, vztah k relevantní spolehlivosti a aktuální softwarové nástroje.",
  booktitle="Otázky životnosti, spolehlivosti a obnovy vodohospodářské infrastruktury",
  chapter="105905",
  howpublished="print",
  year="2013",
  month="october",
  pages="24--29",
  type="conference paper"
}