Detail produktu

Regulátor vodního chlazení KOH

PALAI-DANY, T. SPOHNER, M. KLAMPÁR, M. ABUETWIRAT, I. LIEDERMANN, K. PALKO, L.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Realizovaný funkční vzorek vychází z koncepce regulátoru vodního chlazení KOH palivového článku. Přístrojový blok vylepšeného modulu zónové regulace malého topného systému tvoří jediný realizovaný kus modulárního bloku navrženého pro účely aplikace v oblasti komerčních regulačních systémů vytápění. Původní modul zónové regulace topného systému vznikl jako výsledek řešení problematiky regulace malých topných systémů v obytných budovách při zachování požadavku jednoduché, levné a spolehlivé koncepce s použitím běžně komerčně dostupných komponent. Předpokladem aplikace je teplovodní topný systém s plynovým kotlem vybaveným obvyklým spínacím vstupem pro připojení kontaktů prostorového termostatu. Vylepšený modul zónové regulace doplňuje původní modul o funkci opožděného sepnutí topného systému dle zadaných podmínek, což umožní celému systému snížit počet zapínacích cyklů ovládaného zdroje tepla. Funkce opožděného sepnutí centrálního zdroje tepla se využije u regulovaných zón s nižší prioritou plné tepelné pohody. Vylepšený modul zónové regulace je svým řešením plně slučitelným prvkem s původním navrženým systémem jednoduché zónové regulace malého topného systému. Funkční vzorek tvoří levnou alternativu komerčních produktů, které nabízí plně komplexní funkce regulace vytápění, ale jejich složitost a pořizovací náklady jsou mnohdy neúměrné možnostem drobného investora. Funkční vzorek vznikl na základě spolupráce se společnostmi ESL a.s. (Dukelská třída 247/69, Brno 614 00, IČ 63473780) a Baumann Technologie CZ a.s. (Národních hrdinů 12/1, 690 02 Břeclav, IČ 26223538). Modul vznikl jako výsledek činnosti na projektu TAČR TA02020998 „Nízkoteplotní alkalický palivový článek o výkonu 5kW pro stacionární aplikace“ a smluvní vztahy s uvedenými společnostmi jsou řešeny dle smlouvy projektu ze dne 25.1.2012.

Klíčová slova

Referenční místnost, prostorový termostat, termoelektrický pohon, radiátorový ventil, modul regulace.

Datum vzniku

17. 12. 2013

Umístění

Laboratoře UFYZ

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek