Detail produktu

Mikroskopický dopravní simulátor založen na celulárním automatu

KORČEK, P. FÜLÖP, T.

Typ produktu

software

Abstrakt

Mikroskopický simulátor silniční dopravy s grafickým uživatelským prostředím je založen na celulární automatu. Model se inspiruje Nagel-Schreckenberg dopravním modelem, se kterým je možné experimentovat. Simulátor umožňuje pomocí uživatelského rozhraní konstrukci silniční topologie s cestami s více pruhy a křižovatkami. Podporuje neoznačené křižovatky, křižovatky s hlavní cestou a semafory apod. Během simulace silničního provozu generuje a graficky vyobrazuje makroskopické data. Druhá verze z roku 2016 již podporuje import a export dat.

Klíčová slova

Silniční doprava, Mikrosimulace, model, celulární automat, grafické uživatelské rozhraní

Datum vzniku

1. 3. 2013

Umístění

http://www.fit.vutbr.cz/research/view_product.php?id=314

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www