Detail publikace

SUROVINY PRO VÝROBU DINASU

NEVŘIVOVÁ, L. LANG, K. KOTOUČEK, M. VŠIANSKÝ, D.

Originální název

SUROVINY PRO VÝROBU DINASU

Anglický název

Raw Materials for the Silica Production

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Od kvalitních žáromateriálů se vždy očekávají a vyžadují vysoké termomechanické parametry. Je vždy potřeba hledat vhodný kompromis mezi jednotlivými termomechanickými parametry, aby výrobek vyhovoval maximálně provozním podmínkám. Proto je vývoj a hledání nových surovin, metod posuzování a vlastních výrobků a surovin stále aktuální. Žáromateriály na bázi SiO2 skýtají různé možnosti a některé specifické vlastnosti, pro něž budou i nadále používány a vyhledávány.

Anglický abstrakt

From quality refractories always expect and demand high thermo-mechanical parameters. It is necessary to find a suitable compromise between the thermo-mechanical parameters of the product to suit most operating conditions. Therefore, the development and the search for new materials, methods and assessment of finished products and raw materials still actual. Refractory materials based on SiO2 offer a variety of options and some specific properties for which they will continue to be used and searched.

Klíčová slova

Dinas, křemen, mikrosilika, diatomit

Klíčová slova v angličtině

Silica, quartz, fumed silica, diatomite

Autoři

NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOTOUČEK, M.; VŠIANSKÝ, D.

Rok RIV

2013

Vydáno

1. 10. 2013

Nakladatel

Silikátová společnost

Místo

Praha

ISBN

978-80-02-02478-1

Kniha

Suroviny 2013

Strany od

58

Strany do

65

Strany počet

8

BibTex

@inproceedings{BUT102950,
  author="Lenka {Nevřivová} and Karel {Lang} and Miroslav {Kotouček} and Dalibor {Všianský}",
  title="SUROVINY PRO VÝROBU DINASU",
  booktitle="Suroviny 2013",
  year="2013",
  pages="58--65",
  publisher="Silikátová společnost",
  address="Praha",
  isbn="978-80-02-02478-1"
}