Detail projektu

Materiálové modely betonu pro posouzení nadprojektových havárií jaderných elektráren

Období řešení: 01.01.1997 — 31.12.2002

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Komplexní projekty

- plně financující (1997-01-01 - 2002-12-31)

O projektu

Předkládaný projekt je pokračováním výzkumu, do kterého byl navrhovatel zapojen v rámci projektu CONT Komise Evropské Unie. Projekt byl financován z programu PECO 93. Hlavním cílem navrhovaného projektu je prohloubení poznání o chování betonu v případě nadprojektových havárií. Pozornost bude zaměřena na formulaci materiálových modelů, které mohou být užity pro simulaci (i) stárnutí betonu, (ii) chování betonu při teplotách do 250 st. C, (iii) odezvy betonu na impaktní zatížení (vliv rychlosti deformace). Důraz je kladen na konstrukci kontejnmentu, jakožto na poslední nezávislou bariéru schopnou efektivně pohltit stěpné produkty uvolněné po eventuální nadprojektové havárii. Nové poznatky budou získány v oblasti pravděpodobnostního odhadu degradace betonu, transportu vlhkosti a páry v betonu v závislosti na teplotě a velikosti mechanického namáhání a vlivu rychlosti deformace na chování železobetonových konstrukcí. Odvozené materiálové modely budou implementovány do vlastního objektově-or

Označení

GV103/97/K003

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta stavební
- spolupříjemce (01.01.1997 - 31.12.2002)

Výsledky

LAWANWISUT, W., NOVÁK, D., OUYPORNPRASERT, W., KERŠNER, Z., TEPLÝ, B. Reliability and Sensitivity Analysis of Deteriorating Reinforced Concrete Beams. In The 6th National Convention on Civil Engineering: Potential of Thai Civil Engineers in the Next decade. Petchaburi: The Engineering Institute of Thailand, Thailand, 2000. p. 115 ( p.)ISBN: 974-5301-72-8.
Detail

TEPLÝ, B., NOVÁK, D., KERŠNER, Z. K problematice stochastických úloh. Křtiny, Czech Republic: 1997.
Detail

LAWANWISUT, W., NOVÁK, D., TEPLÝ, B. Reliability Analysis of Reinforced Concrete Beams: Deterioration, Sensitivity and Spatial Variability Aspects. In ICOSSAR 2001. Newport Beach: xxx, 2001.
Detail

LAWANWISUT, W., NOVÁK, D., KIJAWATWORAWET, W. Sensitivity Analysis of Deteriorating RC Beams. In Proceedings of conference Probability-based design of structures. Bangkok, Thailand: xxx, 2001. p. WK2-1 ( p.)
Detail

KERŠNER, Z., SCHMID, P., STIBOR, M., KALTENBACHER, T. Charakteristická délka materiálů stěrek kontaktních zateplovacích systémů. In Křehký lom. Brno: Ústav fyziky materiálů Akademie věd České republiky, 2001. s. 41 ( s.)
Detail

KERŠNER, Z., MATESOVÁ, D. Jak funguje model "dvojí K" u betonových vzorků. In Problémy lomové mechaniky. Brno: Ústav stavební mechaniky FAST VUT v Brně a Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2001. s. 60 ( s.)ISBN: 80-214-1906-7.
Detail

VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; BÍLEK, V. Fractal aspects of fracture of concrete. In Failures of Concrete Structures. Bratislava: EXPERTCENTRUM - JÁVOR, 2001. p. 17 ( p.)
Detail

KNÉSL, Z., NÁHLÍK, L., KERŠNER, Z. Calculation of the critical stress in two-phase materials. In Structural Engineering, Mechanics and Computation. Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE Ltd., 2001. p. 737 ( p.)ISBN: 0-08-043948-9.
Detail

NOVÁK, D. Influence of Size Effect on Reliability: Is Quantitative Assessment Possible?. In Problémy modelování. Ostrava: 2002. p. 72 ( p.)
Detail

NOVÁK, D., RUSINA, R., VOŘECHOVSKÝ, M. FREET - software pro pravděpodobnostní posudky výpočtově náročných problémů mechaniky kontinua. In Spolehlivost konstrukcí. Ostrava: xxx, 2002. s. 71 ( s.)ISBN: 80-02-01489-8.
Detail

NOVÁK, D., TEPLÝ, B., KERŠNER, Z. The Role of Latin Hypercube Sampling Method in Reliability Engineering. In 1997. p. 403 ( p.)
Detail

KERŠNER, Z., NOVÁK, D., TEPLÝ, B., RUSINA, R. Modelling of Deterioration of Concrete Structures by Stochastic Finite Element Method. In ICOSSAR 97. Kyoto, Japonsko: 1997. p. 971 ( p.)
Detail

TEPLÝ, B., KERŠNER, Z., NOVÁK, D., SILBRNÍK, V. Reliability-Based Optimisation of Repair Strategy and Service Life of Concrete Structures. In ICOSSAR 97. Kyoto, Japonsko: 1997.
Detail

KERŠNER, Z., BÍLEK, V., SCHMID, P., NOVÁK, D. Proměnlivost veličin modelu efektivní lomové houževnatosti betonu: Citlivostní analýza. In Košice, SR: xxx, 1997. s. 97 ( s.)
Detail

VOKROJ, P., TEPLÝ, B., NOVÁK, D., KERŠNER, Z. Corrosion and Life-time Prediction of a Steel Storage Tank. In Carrying Capacity of Steel Shell Structures. Brno, Czech Republic: 1997. s. 239 ( s.)
Detail

BAŽANT, Z.; NOVÁK, D. Nonlocal Model for Size Effect in Quasibrittle Failure Based on Extreme Value Statistics. In Structural Safety and Reliability. California, USA: 2001. p. 1 ( p.)ISBN: 90-5809-197-X.
Detail

LAWANWISUT, W.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B. Reliability Analysis of Reinforced Concrete Beams: Deterioration, Sensitivity and Spatial Variability Aspects. In Structural Safety and Reliability. California, USA: Newport Beach, 2001. p. 1 ( p.)ISBN: 90-5809-197-X.
Detail

LAWANWISUT, W.; NOVÁK, D.; KIJAWATWORAWET, W. Sensitivity Analysis of Deteriorating RC Beams. In WK2: 1-9. Bangkok, Thailand: 2001. p. 1 ( p.)
Detail

BAŽANT, Z.; NOVÁK, D. Probabilistic Nonlocal Theory for Quasibrittle Fracture Initiation and Size Effect Based on Extreme Value Statistics. In 8th ASCE Conference on Probabilistic Mechanics and Structural Reliability. Notredam: 2000. p. 1 ( p.)
Detail

LAWANWISUT, W.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; TEPLÝ, B. Probabilistic Modelling of Deteriorating RC Beams. In Life Predistion and Aging Management of Concrete Structures. Slovensko: 1999. p. 225 ( p.)
Detail

LAWANWISUT, W.; NOVÁK, D. Efficient Simulation of Random Fields for Reliability Analysis of Concrete Beams. In Stavební mechanika. Brno: 1999. p. 15 ( p.)
Detail

NEŠPŮREK, L., VÍTEK, J., NOVÁK, D., KŘÍSTEK, V. Spolehlivostní analýza vlivu imperfekcí polohy kabelu u předpjatých desek. In Betonářské dny 1999. Pardubice: 1999. s. 223 ( s.)
Detail

TEPLÝ, B., NOVÁK, D., KERŠNER, Z. Aplikace stochastických úloh. In Transfer 98. Praha: xxx, 1998. s. 163 ( s.)
Detail

TEPLÝ, B., KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P., NOVÁK, D. Structural Life-time Prediction: Two Case Studies. In Concrete Under Severe Conditions 2. Tromso, Norway: 1998. p. 635 ( p.)
Detail

KERŠNER, Z., BÍLEK, V., TEPLÝ, B., NOVÁK, D. Effective Crack Length: Important Concrete Fracture Parameter. In Žilina, SR: 1998. p. 329 ( p.)
Detail

NOVÁK, D.; PUKL, R.; RUSINA, R.; VOŘECHOVSKÝ, M.; ČERVENKA, V. Statistical, Sensitivity and Reliability Assessment of Computationally Intensive Problems: Fracture Mechanics Analysis. In Reliability and Diagnostics. Pardubice: Universita Pardubice, 2002. p. 252 ( p.)ISBN: 80-7194-464-5.
Detail

TEPLÝ, B., KRÁLOVÁ, H. Influence of ambient carbon dioxide on durability of RC structures. In Zeszyt 2. Roczniki inžynierii budowlanej. Katowice: 2001. p. 169 ( p.)ISSN: 1505-8425.
Detail

VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; STIBOR, M.; VOŘECHOVSKÝ, M. EFEKTIVNÍ HODNOTA LOMOVÉ HOUŽEVNATOSTI Z KRYCHLE SE ZÁŘEZY. In Sborník VII. vědecké konference Technické univerzity v Košicích. Košice: TU Košice, 2002. s. 300 ( s.)ISBN: 80-7099-815-6.
Detail

MATESOVÁ, D. Chování a způsoby modelování betonu při zvýšených teplotách. In Problémy modelování. Ostrava: VŠB-TUO Ostrava, VUT FAST Brno, 2002. s. 62 ( s.)ISBN: 80-214-2017-0.
Detail

NOVÁK, D. Stochastic Modelling of Failure and Size Effect of Concrete Structures. In Computational Structures Technology. Stirling, Scotland: Saxe Coburg publications, 2002. p. 93 ( p.)
Detail

ZÍDEK, R. Nelineární geometrické podmínky?. In Problémy modelování. Ostrava: Zbyněk Keršner, 2002. s. 91 ( s.)ISBN: 80-214-2017-0.
Detail

ZÍDEK, R. Příspěvek k problematice geometrických vztahů. In VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2002. s. 326 ( s.)ISBN: 80-7099-815-6.
Detail

VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; BÍLEK, V.; MOSLER, T. ODHAD LOMOVÉ ENERGIE A DÉLKY LOMOVÉ PROCESNÍ ZÓNY PRAŽCOVÉHO BETONU. In Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 25. výročia založenia Stavebnej fakulty a 50. výročia založenia Technickej univerzity v Košiciach. Košice, Slovenská Republika: 2002. s. 1 ( s.)
Detail

KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; BÍLEK, V. BRITTLENESS OF CONCRETE WITH CONDENSED SILICA FUME. In Non-traditional cement and concrete. Brno, Česká Republika: 2002. p. 1-7.
Detail

FRANTÍK, P. Prut v oblastech velkých deformací: Řešení experimentu. In STATICKO-KONŠTRUKČNÉ A STAVEBNO-FYZIKÁLNE PROBLÉMY STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ. Košice: Dom techniky ZSVTS Košice, 2002. s. 209 ( s.)ISBN: 80-232-0211-1.
Detail

BÍLEK, V.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; MOSLER, T. THE TOUGHNESS OF CONCRETE IS NOT INTERESTING FOR US, UNLESS IT LOSES IT. In Non-traditional cement and concrete. Brno, Česká Republika: 2002. p. 1-6.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M., NOVÁK, D. Probability of Failure Using Reliability Design Concept of Eurocodes. In TRANSCOM '2001, 4th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications. Zilina, Slovensko: EDIS press, 2001. p. 852 ( p.)ISBN: 80-7100-852-4.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M., NOVÁK, D. Probability of Failure Using Reliability Design Concept of Eurocodes. In Transcom 4. Žilina: TRanscom, 2001. s. 100 ( s.)ISBN: 80-7100-852-4.
Detail

TEPLÝ, B.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; LAWANWISUT, W. Failure Probability of Deteriorating Reinforced. In 8th International Conference on Durability of Building Materials and Components. Vancouver, Canada: 1999. p. 1357-1367.
Detail

TEPLÝ, B. Predikce životnosti korodující ocelové válcové nádrže. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2000, roč. 7, č. 2, s. 151 ( s.)ISSN: 1210-2717.
Detail

KRÁLOVÁ, H., TEPLÝ, B. Koncentrace oxidu uhličitého - karbonatace betonu - koroze výztuže. Beton TKS, 2001, roč. 1, č. 5, s. 44 ( s.)ISSN: 1213-3116.
Detail

TEPLÝ, B., NOVÁK, D., VOKROJ, P. Predikce životnosti korodující ocelové válcové nádrže. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2000, roč. 7, č. 2, s. 151 ( s.)ISSN: 1210-2717.
Detail

BAŽANT, Z.; NOVÁK, D. Probabilistic Nonlocal Theory for Quasibrittle Fracture Initiation and Size Effect. I:Theory. Journal of Engineering Mechanics, 2000, vol. 126, no. 2, p. 166 ( p.)ISSN: 0733-9399.
Detail

BAŽANT, Z.; NOVÁK, D. Probabilistic Nonlocal Theory for Quasibrittle Fracture Initiation and Size Effect. II: Application. Journal of Engineering Mechanics, 2000, vol. 126, no. 2, p. 175 ( p.)ISSN: 0733-9399.
Detail

BAŽANT, Z.; NOVÁK, D. Energetic-Statistical Size Effect in Quasibrittle Failure at Crack Initiation. ACI MATERIALS JOURNAL, 2000, vol. 97, no. 3, p. 381 ( p.)ISSN: 0889-325X.
Detail

KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P., TEPLÝ, B., NOVÁK, D. Modelování degradace a predikce životnosti železobetonových konstrukcí. Sanace betonových konstrukcí, 1997, ISSN: 1211-3786.
Detail

TEPLÝ, B., KRÁLOVÁ, H. Influence of ambient carbon dioxide on durability of RC structures. Roczniki inžynierii budowlanej, 2003, vol. 2002, no. 2, p. 169 ( p.)ISSN: 1505-8425.
Detail

TEPLÝ, B.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; LAWANWISUT, W. Deterioration of Reinforced Concrete: Probabilistic and Sensitivity Analyses. Acta Polytechnica, 1999, vol. 39, no. 2, p. 7-23. ISSN: 1210-2709.
Detail

KIJAWATWORAWET, W.; NOVÁK, D.; KERŠNER, Z.; TEPLÝ, B. Statistical Prediction of Carbonation Deterioration: Two Case Studies in Thailand. Building Research Journal, 1999, vol. 47, no. 1, p. 41-50. ISSN: 1335-8863.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M. Stochastic fracture mechanics and size effect. Doktorská dizertační práce. Brno: VUT v Brně, 2004. ISBN: 80-214-2695-0.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M. K problematice spolehlivosti u nelineárních úloh mechaniky kontinua. VUT v Brně: 2000.
Detail

NOVÁK, D., LAWANWISUT, W., BUCHER, C. Simulation of Random Fields Based on Orthogonal Transformation of Covariance Matrix and Latin Hypercube Sampling. In Proceeding of International Conference on Monte Carlo Simulation MC 2000. Monaco: xxxx, 2000. p. 129 ( p.)
Detail