Detail projektu

Inovace praktických cvičení z fyzikální chemie - F4

Období řešení: 01.01.2001 —

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující

Označení

0073

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2001 - nezadáno)