Detail projektu

Výzkum základních charakteristik mikroekonomického prostředí v ČR netradičními metodami počítačové simulace

Období řešení: 01.01.2001 — 01.01.2002

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující

Označení

GA402/00/0499

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2001 - nezadáno)

Výsledky

DVOŘÁK, J., DVOŘÁK, J. Výzkum poptávky simulací na PC. In BUSINESS AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE. Sborník konferece s mezinárodní účastí. Brno: VUT v Brně, 2002. s. 126-130 ( s.)ISBN: 80-86510-39-5.
Detail

DVOŘÁK, J. Výykum parametrů poptávky v ČR metodou simulace. Edice PhD Thesis. Edice PhD Thesisi sv.152. Brno: VUT v Brně, 2002. ISBN: 80-214-2243-2.
Detail

KEŘKOVSKÝ, M., DVOŘÁK, J., DRDLA, M. Výzkum základních charakteristik mikroekonomického prostředí v České republice netradičními metodami počítačové simulace. Závěrečná zpráva o řešení výzkumného úkolu GAČR 402/00/0499. PF VUT. Brno: FP VUT Brně, 2002.
Detail

DVOŘÁK, J.; DVOŘÁK, J. Nábídka grafických informací v elektronickém obchodování na Internetu. In GIS SEČ 2003. Junior centrum Seč u Chrudimi: Invence Litomyšl, 2003. s. 7 ( s.)ISBN: 80-86143-26-0.
Detail