Detail projektu

Architektura technické civilizace - nový kurz

Období řešení: 01.01.2001 — 31.12.2001

O projektu

Předmět "Architektura technické civilizace", zahrnutý do nového magisterského studijního programu, má objasnit vliv techniky a průmyslu na utváření moderní architektury od dob průmyslové revoluce až po dnešní proud "high-tech". Studenti budou seznámeni s kořeny moderny v inženýrství a průmyslu, se změnami v nazírání na teorii a estetiku vyvolanými technikou. Na díle nejvýznamnějších osobností světové architektury bude dokumentována životnost technicistního pojetí navrhování staveb jako jedno z možných východisek z postmoderního chaosu současnosti. Předmět bude volně navazovat na předmět "Architektura průmyslových staveb" II. roč. bakalářského studijního programu.

Označení

FRVŠ 0215

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2001 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2001-01-01 - 2001-12-31)