Detail projektu

Nové pojetí výuky deterministického chaosu na VUT v Brně

Období řešení: 01.01.2001 — 31.12.2001

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující

O projektu

Problémy chaotického chování nelineárních dynamických systémů jsou v technických disciplinách vysoce atraktivní. Na VUT v Brně je tato problematika pojednána v řadě předmětů zaměřených na specifiku daných oborů. Pomocí textových modulů vytvořených na různých pracovištích fakult VUT, simulačních programů, vytvořených videoprogramů a reálného experimentu byla inovována výuka v předmětech zabývajících se uvedenou problematikou. Byly inovovány osnovy předmětu "Procesy samoorganizace v nerovnovážných nelineárních systémech" doktorského studia na FEKT VUT. Byl zaveden nový předmět "Modelování chaosu v elektrických obvodech" na FEKT VUT. Účelem textových modulů je přispět na jedné straně k akcentování obecných rysů chaotického chování (především moduly teoreticky zaměřené),na druhé straně k uvádění vhodných aplikací v jednotlivých předmětech, tak aby se dospělo k zvýšení provázanosti jednotlivých předmětů. K cílům projektu patřilo rovněž informování odborné veřejnosti o problematice deterministického chaosu.

Označení

0188/2001

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav fyziky
- příjemce (01.01.2001 - nezadáno)

Výsledky

PEKAŘ, M. Irreversible Thermodynamics in Chemical Kinetics. In Nové trendy ve fyzice. New Trends in Physics. Sborník příspěvků konference. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2001. p. 194 ( p.)ISBN: 80-214-1992-X.
Detail

ŠOLC, F. Demonstrace deterministického chaosu. In Nové trendy ve fyzice. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2001. s. 200 ( s.)ISBN: 80-214-1992-X.
Detail

HOLČÍK, J. Chaotic Model of Cardiovascular Control with Delay. In Nové trendy ve fyzice. Sborník příspěvků konference. Brno: FEI VUT Brno, 2001. p. 131 ( p.)ISBN: 80-214-1992-X.
Detail

KHEILOVÁ, M. The Applicability of the Informational Entropy Principle. In Nové trendy ve fyzice. Brno: VUT v Brně, 2001. p. 154 ( p.)ISBN: 80-214-1992-X.
Detail

KHEILOVÁ, M. Závěrečná zpráva o řešení projektu FRVŠ 0188/2001. Závěrečná zpráva o řešení projektu FRVŠ 0188/2001. neuvedeno. Brno: 2001.
Detail

ŠTRUNC, M.; KHEILOVÁ, M. Výuka nelineární problematiky na VUT v Brně. In Nové trendy ve fyzice. 1. Brno: VUT v Brně, 2001. s. 532 ( s.)ISBN: 80-214-1992-X.
Detail

KHEILOVÁ, M., ŠTRUNC, M., ŠOLC, F. Kolmogorov-Sinai Entropy and Lyapunov Exponents Related to Information and Transport Processes. In CASYS'01 5th International Conference on Computing Anticipatory Systems. Liege, Belgium: Centre for Hyperincursion and Anticipation, University of Liege, Belgium, 2001. p. 19 ( p.)ISBN: 2-9600262-4-1.
Detail

KHEILOVÁ, M. The Information-Theoretical Approach to Physical Systems: The Maximum Informational Entropy Principle Part I. In Energy and Information in Non-linear Systems. Proceedings of The 4th Japan-Central Europe Joint Workshop on Energy and Information in Non-linear Systems November 10-12, 2000, Brno, Czech Republic. Brno: Czech Society of Applied Electromagnetics, Brno (CR), 2001, 2001. p. 32 ( p.)
Detail

KHEILOVÁ, M. The Information-Theoretical Approach to Physical Systems: The Maximum Informational Entropy Principle Part II. In Energy and Information in Non-linear Systems. Proceedings of The 4th Japan-Central Europe Joint Workshop on Energy and Information in Non-Linear Systems November 10-12 2000, Brno, Czech republic. Brno: Czech Society of Applied Electromagnetics, Brno (CR), 2001, 2001. p. 36 ( p.)
Detail

KHEILOVÁ, M., ŠTRUNC, M. The Criteria of Chaotic Behaviour and their Relations to the Transport Coefficients. In Nové trendy ve fyzice. Brno: VUT v Brně, 2001. p. 163 ( p.)ISBN: 80-214-1992-X.
Detail