Detail projektu

Ocenění rizika ztráty únosnosti a provozuschopnosti stavebních konstrukcí

Období řešení: 01.01.2001 —

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující

Označení

GA103/00/0603

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2001 - nezadáno)

Výsledky

TEPLÝ, B. Problematika rizik a celkových nákladů stavebních objektů. In Betonářské dny 2000. Pardubice: Česká společnost pro beton a zdivo ČSSI, 2000. s. 193 ( s.)
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M. Stochastic fracture mechanics and size effect. Doktorská dizertační práce. Brno: VUT v Brně, 2004. ISBN: 80-214-2695-0.
Detail

NOVÁK, D., LAWANWISUT, W., BUCHER, C. Simulation of Random Fields Based on Orthogonal Transformation of Covariance Matrix and Latin Hypercube Sampling. In Proceeding of International Conference on Monte Carlo Simulation MC 2000. Monaco: xxxx, 2000. p. 129 ( p.)
Detail

KALA, Z., KALA, J., TEPLÝ, B., ŠKALOUD, M. A Probabilistic Approach To the Limit State of Centrally loaded Thin Walled Columns. In Thild-Walled Structures. Oxford, OX5 1GB, UK: University of Lodz, 2001. p. 739 ( p.)ISBN: 0-08-043955-1.
Detail

KALA, Z., KALA, J. Vliv proměnlivosti meze kluzu po průřezu válcovaného nosníku na jeho únosnost s uvažováním klopení. In Rozvojové tendencie v odbore oceľových konštrukcií. TU Košice: TU Košice, 2001. s. 97 ( s.)ISBN: 80-7099-664-1.
Detail

KALA, Z. Numerické ověřování přesnosti metody Monte Carlo. In Spolehlivost konstrukcí téma Cesta k pravděpodobnostnímu posudku bezpečnosti provozuschopnosti a trvanlivosti konstrukcí. Ostrava: Tiskárna DOT - Domu techniky Ostrava, 2001. s. 93 ( s.)ISBN: 80-02-01410-3.
Detail

KALA, Z. Aproximační a zdokonalené numerické simulační metody. In Spolehlivost konstrukcí téma Cesta k pravděpodobnostnímu posudku bezpečnosti provozuschopnosti a trvanlivosti konstrukcí. Dům Techniky Ostrava: Tiskárna DOT - Dům techniky Ostrava, 2001. s. 97 ( s.)ISBN: 80-02-01410-3.
Detail

KALA, J., TEPLÝ, B., KALA, Z. Statistické vyhodnocování únosnosti ocelového tenkostěnného prutu. In Spolehlivost konstrukcí téma Cesta k pravděpodobnostnímu posudku bezpečnosti provozuschopnosti a trvanlivosti konstrukcí. Dům techniky Ostrava: Tiskárna DOT - Dům techniky Ostrava, 2001. s. 75 ( s.)ISBN: 80-02-01410-3.
Detail

KALA, Z., KALA, J., TEPLÝ, B. Nelineární analýza tenkostěnného ocelového prutu řešeného s náhodným vlivem imperfekcí. In III. slovensko-polsko-české sympózium o mechanice. Bratislava: Stavebná fakulta v Bratislave, 2000. s. 117 ( s.)
Detail

NOVÁK, D., VOŘECHOVSKÝ, M., PUKL, R., ČERVENKA, V. Statistical Nonlinear Analysis - Size Effect of Concrete Beams. In 4th International Conference on Fracture Mechanics of Concrete Structures. Cachan, France: xxx, 2001.
Detail

BAŽANT, Z., NOVÁK, D. Nonlocal Weibull Theory and Size Effect in Failures at Fracture Initiation. In 4th International Conference on Fracture Mechanics of Concrete Structures, FraMCoS - 4. Cachan, France: xxx, 2001.
Detail

PUKL, R., NOVÁK, D., VOŘECHOVSKÝ, M., RUSINA, R., ČERVENKA, V. Stochastická nelineární analýza betonových konstrukcí. In Betonářské dny 2001. Pardubice: xxx, 2001. s. 136 ( s.)
Detail

TEPLÝ, B. Matematický popis poškozování materiálu zařízení v chemickém průmyslu jako součást hodnocení rizika. In CHISA 2001. Srní: 2001.
Detail

BÍLEK, V., MOSLER, T., KERŠNER, Z., KERŠNER, Z., SCHMID, P. Development of fracture characteristics of cement pastes and causes of microcracking. In Fracture Mechanics of Concrete Structures. Lisse: A.A. BALKEMA PUBLISHERS, 2001. p. 177 ( p.)ISBN: 90-2651-832-3.
Detail

KALA, Z.; NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M. Probabilistic Nonlinear Analysis of Steel Frames Focused on Reliability Design Concept of Eurocodes. In Structural Safety and Reliability. California, USA: 2001. p. 146 ( p.)ISBN: 90-5809-197-X.
Detail

TEPLÝ, B., NOVÁK, D. Problematika kvantifikace rizika. In Spolehlivost konstrukcí. Ostrava, Czech Republic: 2000. s. 93 ( s.)ISBN: 80-02-01344-1.
Detail

NOVÁK, D., BAŽANT, Z. Stanovení pevnosti betonu v tahu za ohybu s ohledem na vliv velikosti nosníku. In Betonářské dny 2000. Pardubice, Czech Republic: 2000. s. 256 ( s.)
Detail

NOVÁK, D.; PUKL, R.; VOŘECHOVSKÝ, M.; RUSINA, R.; ČERVENKA, V. Structural Reliability Assessment of Computationally Intensive Problems - Nonlinear FEM Analysis. In 1st ASRANET Colloquium. Glasgow, Scotland: ASRANET, 2002. p. 1 ( p.)
Detail

NOVÁK, D.; BAŽANT, Z.; VÍTEK, J. Experimental-Analytical Size-dependent Prediction of Modulus of Rupture of Concrete. In Non-traditional Cement and Concrete. Brno, Czech Republic: ÚVAR-Servis, a.s. Brno, 2002. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2130-4.
Detail

TEPLÝ, B. Reference Value vs. codes and design approaches – a comment. In Euro-SiBRAM2002. Praha: ÚTAM AV Praha, 2002. p. 35 ( p.)ISBN: 80-86246-17-5.
Detail

KERŠNER, Z. Aspekty křehkosti betonu pro pražce. In Problémy modelování. Brno: FAST VUT v Brně, 2002. s. 43 ( s.)ISBN: 80-214-2017-0.
Detail

FRANTÍK, P., MACUR, J. Měření fraktální dimenze lomové plochy. In Problémy lomové mechaniky II. Brno: VUT v Brně, 2002. s. 10 ( s.)ISBN: 80-214-2129-0.
Detail

BÍLEK, V.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; MOSLER, T. The possibility of self-curing concrete. In Challenges of Concrete Construction. xx: 2002. p. 1-6.
Detail

KALA, Z.; KALA, J. The Influence of Yield Strength Along the Cross Section of Rolled Beam on its Load-Carrying Capacity when Considering Lateral Buckling. In Fifth World Congress on Computational Mechanics. Vienna: Vienna University of Technology, 2002. p. 1 ( p.)ISBN: 3-9501554-0-6.
Detail

KALA, J., KALA, Z. VLIV PODÉLNÉHO SVARU NA NAPJATOST UZAVŘENÉHO KROUCENÉHO TENKOSTĚNNÉHO PRŮŘEZU. In Sborník prednášok: 9.sekcia. Košice: technická univerzita v košiciach, 2002. s. 118 ( s.)ISBN: 80-7099-815-6.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M. Možnosti a vylepšení simulační metody LHS. In 4. Odborný seminář doktorského studia. Brno: VUT v Brně, 2002. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2067-7.
Detail

KALA, Z.; KALA, J. Respecting The Influence of Geometrical and material Imperfections of Steel Beam when Calculating their Load-Carrying Capacity. In Stability and ductility of steel structures. Budapest: Akademia Kiado, 2002. p. 103 ( p.)ISBN: 963-05-7950-2.
Detail

KALA, Z., KALA, J., TEPLÝ, B., ŠKALOUD, M. Analysis of the Effect of Initial Curvature on the Stress State in Breathing Webs. In Stability and ductility of steel structures. Budapešť: Akademia Kiado, 2002. p. 425 ( p.)ISBN: 963-05-7950-2.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M., VESELÝ, V., PUKL, R. Statistical Nonlinear Analysis of Concrete Structures. In VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účastí. Medzev: TU Košice, 2002. p. 308 ( p.)
Detail

KALA, Z. Material and Geometrical Characteristic of Steel Elements Produced in Czech Republic - Theoretical and Experimental Studies. In New Trends In Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology of Bratislava, 2002. p. 111 ( p.)ISBN: 80-227-1798-8.
Detail

KALA, Z. The Influence of Alternative Methods in EN 1990 on Reliability of a Steel Frame - a FEM Importance Sampling Solution. In Reliability and Diagnostics of Transport Structures and Means. Pardubice: Jaroslav Menšík, 2002. p. 160 ( p.)ISBN: 80-7194-464-5.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M., NOVÁK, D., PUKL, R. Modelování vlivu velikosti nosníku na jeho únosnost prostředky nelineární lomové mechaniky. In Betonářské dny. Pardubice: cbs, 2000. s. 375 ( s.)ISBN: 80-02-01410-3.
Detail

NOVÁK, D., VOŘECHOVSKÝ, M., PUKL, R., ČERVENKA, V. Statistical nonlinear analysis - size effect of concrete beams. In 4th International Conference on Fracture Mechanics of Concrete Structures. Cachan, France: Cachan, 2001. p. 823 ( p.)ISBN: 90-2651-8831.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M. Možnosti využití lomové mechaniky v kombinaci se stochastickými metodami při modelovaní vlivu velikosti. In Problémy lomové mechaniky. Brno: VUT v Brně, 2001. s. 93 ( s.)ISBN: 80-214-1906-7.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M. Modelování vlivu velikosti na pevnost v tahu za ohybu u betonových nosníků. In 3. Odborný seminář doktorského studia. Brno: VUT v Brně, 2001. s. 145 ( s.)ISBN: 1212-9275.
Detail

FRANTÍK, P. Generování náhodných čísel s uplatněním teorie chaosu. In 3. odborný seminář doktorského studia. Brno: 2001. s. 25-26.
Detail

TEPLÝ, B. Analýza rizika jako nezastupitelný nástroj pro rozhodovací a legislativní činnost. Stavební listy, 2001, roč. 2001, č. 11, s. 6 ( s.)ISSN: 1211-4790.
Detail

KALA, J., KALA, Z. Modely vlastního pnutí u ocelových válcovaných profilů - stochastický přístup, část 1 - Imperfekce a jejich zohlednění ve výpočtovém modelu. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2000, roč. 7, č. 3, ISSN: 1210-2717.
Detail

BAŽANT, Z., NOVÁK, D. Proposal for Standard Test of Modulus of Rupture of Concrete with its Size Dependence. ACI MATERIALS JOURNAL, 2001, vol. 98, no. 2, p. 79 ( p.)ISSN: 0889-325X.
Detail

KALA, Z.; KALA, J.; TEPLÝ, B. Effect of technological imperfections on bearing capacity of steel membrs. Roczniki inžynierii budowlanej, 2002, vol. 2, no. 1, p. 71 ( p.)ISSN: 1505-8425.
Detail

TEPLÝ, B., KALA, J., KALA, Z., ŠKALOUD, M. soudobé možnosti analýzy tenkostěnných konstrukcí. Konstrukce, 2002, roč. 2002, č. 5, s. 20 ( s.)ISSN: 1213-8762.
Detail

BAŽANT, Z.; NOVÁK, D. Proposal for Standart Test of Modulus of Repture of Concrete with its Size Dependence. ACI MATERIALS JOURNAL, 2001, vol. 98, no. 2, p. 79 ( p.)ISSN: 0889-325X.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M. Probabilistic analysis of Steel frames focused on design concept of Eurocodes. Sborník odborného semináře doktorského studia, 2000, p. 10 ( p.)ISSN: 1212-9275.
Detail

TEPLÝ, B., NOVÁK, D. Problematika kvantifikace rizika. In Spolehlivost konstrukcí. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2000. s. 93 ( s.)ISBN: 80-02-01344-1.
Detail