Detail projektu

Výstava diplomních a bakalářských projektů "O na sedmou" v Olomouci

Období řešení: 08.11.2022 — 30.06.2023

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace

- plně financující

O projektu

Diplomní a bakalářské práce, (zpracované 6 diplomantkami a 4 bakaláři v ateliéru Koleček-Jemelka a odevzdané v LS 2022), se věnují palčivým místům města Olomouce, která je známa jako malebné, historické město bez problémů, které ovšem studenti i tak nalézají a jasně na ně odpovídají. Je tedy záhodno práce na místě řádně prezentovat, aby měly blahý vliv na vývoj města, které je zde do jisté míry bezradné.

Klíčová slova
diplomní práce; bakalářská práce; Olomouc; město; výstava

Označení

FRP_2022_PUTČ6_19

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav památkové péče
- příjemce (25.04.2024 - nezadáno)