Detail projektu

Kritické narativy současné architektonické fotografie na příkladech prací soudobých českých a slovenských fotografů

Období řešení: 01.03.2024 — 28.02.2025

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2024-01-01 - 2025-12-31)

O projektu

Obrat k vizuální architektonické kritice je v současnosti jednou z možností směřování disciplíny architektonické fotografie. Výzkumný projekt si dává za cíl přinést do architektonické sféry a teoreticky ukotvit na příkladech fotografických prací českých a slovenských autorů nové poznatky o opomíjených kriticky-narativních přístupech a dokumentárních strategiích současné fotografie, jejímž prostřednictvím lze architektonické dílo vizuálně interpretovat a reflektovat v širších souvislostech.

Označení

FA-J-24-8535

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2024 - 31.12.2024)
Ústav teorie architektury
- interní (01.01.2024 - 31.12.2024)