Detail projektu

Kulturní dialog architektury japonských kulturních center v Evropě

Období řešení: 01.03.2024 — 28.02.2025

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2024-01-01 - 2025-12-31)

O projektu

V rámci propagační iniciativy japonské kultury ve světě, vznikaly v průběhu 20. století stavby záměrně navržené k tomuto účelu. Jsou klíčové k pochopení kulturní výměny a k navázání mezinárodního dialogu obou kultur. Tyto budovy zastávají klíčovou roli při interpretaci kontextu kulturní výměny a k usnadnění mezinárodního dialogu mezi oběma kulturami. Centra japonské kultury v Evropě budou podrobně porovnávána za účelem analýzy základních principů japonského vnímání výstavního prostoru.

Označení

FA-J-24-8665

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2024 - 31.12.2024)
Ústav teorie architektury
- interní (01.01.2024 - 31.12.2024)