Detail projektu

Analýza vlivu vstupních veličin na výsledky numerických modelů používaných při hodnocení bezpečnosti vodních děl

Období řešení: 01.03.2024 — 28.02.2025

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2024-01-01 - 2025-12-31)

O projektu

Projekt se zaměřuje na kvantifikaci vlivu a nejistot vstupních veličin na výsledky numerických modelů používaných v hydrotechnice. Cílem je poskytnout důkladné porozumění tomu, jak tyto proměnné ovlivňují výsledky modelů a následně i hodnocení bezpečnosti vodních děl a provést systematické zhodnocení nejistot ve výsledcích. Tato analýza má potenciál zlepšit spolehlivost používaných modelů a poskytnout klíčové informace pro bezpečnější hodnocení a návrhy vodních děl.

Označení

FAST-S-24-8513

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Špano Miroslav, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Dráb Aleš, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Grmelová Eliška, Ing. - spoluřešitel
Chrástová Veronika, Bc. - spoluřešitel
Jechová Adéla, Bc. - spoluřešitel
Julínek Tomáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Říha Jaromír, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Skokan Jiří, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav vodních staveb
- interní (01.01.2024 - 31.12.2024)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2024 - 31.12.2024)