Detail projektu

Analýza nestability aluminátových fází ve vápeno-pucolánových systémech

Období řešení: 01.03.2024 — 28.02.2025

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2024-01-01 - 2025-12-31)

O projektu

Pucolány se přidávají do vápenných malt pro zlepšení pevnostních charakteristik a odolnosti malt zejména ve vlhkém prostředí. U některých vápeno-pucolánových malt však dochází postupem času ke ztrátě pevností. Příčinou může být nestabilita a rozpad aluminátových fází. Myšlenkou projektu je analýza tranformačních reakcí aluminátových fází ve vápeno-pucolánových systémech při použití pucolánů s vysokým obsahem Al2O3 se snahou vyhodnotit použití a efektivní dávku daného pucolánu.

Označení

FAST-S-24-8512

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vyšvařil Martin, Mgr., Ph.D. - hlavní řešitel
Jakubka Luboš, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav chemie
- interní (01.01.2024 - 31.12.2024)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2024 - 31.12.2024)