Detail projektu

Identifikace faktorů ovlivňujících přístup organizací ke kybernetické bezpečnosti

Období řešení: 01.03.2024 — 28.02.2025

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2024-01-01 - 2025-12-31)

O projektu

Cílem projektu je identifikovat faktory ovlivňující rozhodování podniků při zajišťování bezpečnosti aktiv před existujícími kybernetickými hrozbami. I přes jednoznačný nárůst útoků lze však u organizací pozorovat přetrvávající neochotu zvyšovat kybernetickou bezpečnost, zejména v oblasti prevence a resilience. Jakékoliv bezpečnostní opatření představuje pro organizaci nutnou investici, která musí být podložena strategickým rozhodováním.

Označení

FP-J-24-8504

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2024 - 31.12.2024)
Ústav informatiky
- interní (01.01.2024 - 31.12.2024)