Detail projektu

Všesměrový analyzátor světelného znečištění

Období řešení: 01.04.2024 — 30.06.2026

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 7. veřejné soutěže programu Prostředí pro život NPO pouze podprogram 2

- plně financující

O projektu

Cílem projektu je vyvinout přístroj, který bude schopen analyzovat zdroje rušivého světla z pohledu úniku do životního prostředí. V současné době je v drtivé většině zkoumáno (a i hodnoceno) rušivé světlo z povrchu Země. Svým způsobem je tento krok logický, neboť lze takto vyhodnotit rušivé světlo přímo v místě pozorovatele. Máme-li však analyzovat skutečné chování zdrojů rušivého světla, je třeba se na tyto zdroje dívat z pohledu směru vyzařování, tzn. všesměrově (ze vzduchu), neboť rušivé světlo se šíří nejen k zemi, ale také do oken sousedních domů, kde velmi často obtěžuje obyvatele, zejména při spánku. Sjednání nápravy, potom bude možné právě na základě objektivních dat, vycházející ze zamýšleného přístroje.

Označení

SS07020273

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav elektroenergetiky
- příjemce (01.04.2024 - 30.06.2026)
Ústav pozemního stavitelství
- spolupříjemce (01.04.2024 - 30.06.2026)