Detail projektu

Studie proveditelnosti moderního typu tepelného výměníku

Období řešení: 07.06.2023 — 31.12.2023

Zdroje financování

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- plně financující (2023-06-07 - 2023-12-31)

O projektu

Cílem projektu je studie proveditelnosti moderního typu výměníku dle konkrétního zadání objednatele pro průmyslové aplikace s definovanými parametry.

Popis anglicky
Feasibility study of a modern type of heat exchanger will be performed according to the specification of the industrial partner for an industrial application with defined parameters.

Klíčová slova
tepelný výměník

Klíčová slova anglicky
heat exchanger

Označení

SR132357

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kotrbáček Petr, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Hrabovský Jozef, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hvožďa Jiří, Ing. - spoluřešitel
Komínek Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Sedláček František - spoluřešitel

Útvary

Laboratoř přenosu tepla a proudění
- příjemce (07.06.2023 - nezadáno)
Sekce přenosu tepla a proudění
- spolupříjemce (07.06.2023 - nezadáno)