Detail projektu

Integrované vědecké centrum pro analýzu konstrukcí (IREC)

Období řešení: 01.04.2024 — 31.03.2027

Zdroje financování

Evropská unie - Interreg Rakousko – Česko 2021-2027

- plně financující (2023-07-10 - nezadáno)

O projektu

Projekt je zaměřen na výzkum a inovace v oblasti analýzy spolehlivosti, životnosti konstrukcí, plánování životního cyklu, optimalizace aj. na základě potřeb cílových skupin. Bude zřízeno virtuální výzkumné centrum nabízející širokou škálu výzkumných aktivit. Cílem centra bude usnadnit a zefektivnit sdílení znalostí, výzkumných kapacit, softwarových nástrojů, experimentálních zařízení atd. pro řešení komplexních výzkumných a zejména aplikačních úloh na základě potřeb cílových skupin. Tato synergie umožní snadný přeshraniční transfer řešení komplexních problémů. Partneři projektu se budou zabývat rozvojem teoretických metod a softwarových prostředků, společnými vzdělávacími aktivitami směrem ke studentům a odborné veřejnosti a přenesením integrovaného řešení do české a rakouské praxe.

Klíčová slova
betonové konstrukce, mosty, spolehlivost, degradace, nelineární analýza.

Označení

ATCZ00068

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- příjemce (02.06.2023 - nezadáno)

Odkaz