Detail projektu

Výzkum a vývoj nové generace mechatronického uzamykacího systému TOKOZ ePRO 1.5

Období řešení: 01.01.2024 — 30.06.2026

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 10. veřejná soutěž - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje TREND, podprogram 1

- plně financující

O projektu

Cílem projektu je výzkum a vývoj komponent uzamykacího systému (klíč, vložka, aktualizační stanice). Aktivity projektu budou zaměřeny na prodloužení provozní doby klíče lepším využitím energetického obsahu baterie (vývoj speciální vyrovnávací mikrojednotky) a implementaci RFID technologie do klíče. V souvislosti s výrobou klíče bude věnována pozornost také vývoji speciálního podavače pro řezání mechanického kódu klíče s plastovým pokryvem. Dále bude vyvinut nový typ stanice pro aktualizaci dat v klíči.

Klíčová slova
uzamykací systém, elektronický klíč

Označení

FW10010412

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav mikroelektroniky
- příjemce (26.05.2023 - nezadáno)