Detail projektu

Vývoj řídící jednotky (ECU) pro proudové motory tahové kategorie 200 až 450 N

Období řešení: 01.01.2024 — 31.12.2025

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 10. veřejná soutěž - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje TREND, podprogram 1

- plně financující

O projektu

Hlavním cílem projektu je vyvinout, vyrobit a odzkoušet prototyp inovativní řídicí jednotky motoru (ECU) určené k řízení chodu proudového motoru (tahová kategorie cca 200-450 N). Prototyp ECU bude oproti stávajícím řešením zaměřen na zvýšení spolehlivosti, doby skladovatelnosti, zvýšení energetické účinnosti měniče apod. Současně bude disponovat řadou nových uživatelsky přívětivých funkcí, bude dosáhnuto vyššího výkonu startér-generátoru.

Klíčová slova
aerospace; proudový motor; řídicí jednotka; generátor

Označení

FW10010336

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav radioelektroniky
- příjemce (01.01.2024 - 31.12.2025)
Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
- spolupříjemce (01.01.2024 - 31.12.2025)