Detail projektu

Multispektrální 3D digitalizace s UI anotací

Období řešení: 01.01.2024 — 30.06.2026

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 10. veřejná soutěž - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje TREND, podprogram 1

- plně financující (2024-01-31 - 2029-06-30)

O projektu

Návrh projektu reaguje na požadavky trhu a veřejného sektoru s prvotním use-casem pro digitalizaci rozsáhlých sbírek muzejních předmětů. Cílem projektu je vytvoření inovativního nástroje pro 3D digitalizaci využívajícího řádkovou (line-scan) kameru pro mapování textury povrchu předmětů, multispektrální osvětlení ve viditelném, UV i NIR spektru, 3D rekonstrukcí a prvky umělé inteligence pro generování metadat a popisu předmětu.

Klíčová slova
3D digitalizace, line-scan kamera, mulispektrální osvětlení, 3D optické měření, umělá inteligence, strojové učení, kraslice, musejní sbírky

Označení

FW10010334

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Janáková Ilona, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Honec Peter, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zemčík Tomáš, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav automatizace a měřicí techniky
- příjemce (01.01.2024 - 30.06.2026)