Detail projektu

Autonomní UAV s multisenzorovou stabilizovanou hlavou s umělou inteligencí

Období řešení: 01.01.2024 — 31.12.2026

Zdroje financování

Ministerstvo vnitra ČR - Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH) - II. veřejná soutěž

- plně financující

O projektu

Cílem je navrhnout autonomní UAV, jehož součástí bude multisenzorová stabilizovaná hlava s integrovaným procesorem umožňující vyhodnocení obrazu v reálném čase včetně prvků umělé inteligence. Hlavním cílem je zajistit, aby komponenty pro navrhované zařízení byly navrženy a vybírány s ohledem na budoucí bezpečnost dodávek. Design zařízení bude primárně zaměřen na využití moderních technologií a komponent, které lze dodat primárně z České republiky, států NATO, EU a tzv. spřátelených (partnerských) zemí. Poloha tohoto UAV bude v reálném čase korigována metadaty z multisenzorové hlavy, které umožní estimaci pohybu UAV v prostoru při výpadku běžně používané senzoriky, jakou je například GNSS. Uvedený systém lze použít například v rizikových oblastech, kterými mohou být mezinárodní hranice, místa s rušeným GNSS signálem či místa s velkou koncentrací osob, kde není možné použít komerční UAV.

Klíčová slova
UAV; optoelektronický přístroj; multisenzorová stabilizovaná hlava

Označení

VB02000053

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Marcoň Petr, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Janoušek Jiří, Ing. - spoluřešitel
Kadlec Radim, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Klouda Jan, Ing. - spoluřešitel
Mikulka Jan, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pintér Marco, Bc. - spoluřešitel
Procházka Martin, Bc. - spoluřešitel
Raichl Petr, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky
- příjemce (21.04.2023 - nezadáno)