Detail projektu

Optimization of F1 top work roll cooling system

Období řešení: 28.03.2023 — 29.12.2023

Zdroje financování

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- plně financující (2023-03-28 - 2023-12-29)

O projektu

The project will characterize the current cooling situation for the top work roll of the F1 stand and develop an optimized new cooling system with a water saving of 25% with the same or higher cooling efficiency.

Klíčová slova
cooling system, opitimistion, work roll, cooling efficiency

Klíčová slova česky
chladící systém, optimalizace, pracovní válec, účinnost chlazení

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Hnízdil Milan, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Božek Vít - spoluřešitel
Humlíček Tomáš - spoluřešitel
Komínek Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kotrbáček Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Luks Tomáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pohanka Michal, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Sedláček František - spoluřešitel

Útvary

Laboratoř přenosu tepla a proudění
- příjemce (28.03.2023 - nezadáno)
Danieli & C.officine
- objednatel (28.03.2023 - nezadáno)
Sekce přenosu tepla a proudění
- spolupříjemce (28.03.2023 - nezadáno)