Detail projektu

Rozhraní pro intuitivní a spolehlivou obsluhu heterogenní skupiny robotů s monitoringem stavu a bezpečným systémem řešení poruch

Období řešení: 01.01.2024 — 31.12.2025

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 2. veřejná soutěž programu SIGMA

- plně financující

O projektu

Intuitivní a bezpečné rozhraní mezi týmem spolupracujících plně autonomních robotů a jejich uživatelem je jedna z posledních technologických výzev, která brání plošnému nasazení multirobotických systémů v reálných aplikacích. Tento projekt se zaměří na VaV technologií umožňujících slučovat a přehledně vizualizovat telemetrická data z velkých týmů převážně létajících robotů (autonomních dronů), efektivně plánovat jejich misi a zobrazovat jejich senzorická data operátorovi v reálném čase. Ačkoliv je kontinuální monitoring stavu před startem a během letu klíčový převážně pro bezpečné nasazení dronů, které v případě poruchy nedokážou jednoduše zastavit, konsorcium si dává za cíl vybudovat dostatečně obecný systém umožňující integraci většiny typů mobilních robotů včetně pozemních vozidel a hladinových plavidel. Výsledný interface zahrnující interaktivní multirobotické plánování s odezvou na případné poruchy na různých úrovních robotického systému bude navržen pro možnost ovládání uživatelem bez speciální robotické edukace, což je klíčový požadavek ve většině reálných aplikacích. Praktická využitelnost navrženého řešení bude demonstrována v konkrétních robotických scénářích v reálných prostředích se zapojením koncových uživatelů bez robotického vzdělání.

Klíčová slova
Autonomní robot; multirobotický systém; interaktivní plánování.

Označení

TQ03000786

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Janoušek Jiří, Ing. - hlavní řešitel
Kadlec Radim, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Klouda Jan, Ing. - spoluřešitel
Marcoň Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Procházka Martin, Bc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky
- příjemce (22.03.2023 - nezadáno)