Detail projektu

Analýza únavového chování vysokopevnostních ocelí poškozených různým stupněm koroze

Období řešení: 01.03.2023 — 28.02.2024

O projektu

Projekt je zaměřen na analýzu únavového chování vysokopevnostních ocelí v různých stádiích koroze. Kombinovány budou jednak numerické simulace nezbytné pro kvantifikaci koncentrace napětí při korozi a jednak rozsáhlá experimentální kampaň na vzorcích z ocelí S460, S690 a S960. Zkušební vzorky budou vystaveny řízené korozi, načež bude dosaženo 4 různých stupňů korozního poškození. Na základě získaných S-N křivek bude studován vliv koroze na změnu únavových charakteristik zvolených materiálů.

Označení

FAST-S-23-8216

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Malíková Lucie, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Al Khazali Mohammad, Ing. - spoluřešitel
Benešová Anna, Bc. - spoluřešitel
Seitl Stanislav, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2023 - 31.12.2023)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2023 - 31.12.2023)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2023-01-01 - 2024-12-31)