Detail projektu

Analýza únavového chování vysokopevnostních ocelí poškozených různým stupněm koroze

Období řešení: 01.03.2023 — 28.02.2024

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2023-01-01 - 2024-12-31)

O projektu

Projekt je zaměřen na analýzu únavového chování vysokopevnostních ocelí v různých stádiích koroze. Kombinovány budou jednak numerické simulace nezbytné pro kvantifikaci koncentrace napětí při korozi a jednak rozsáhlá experimentální kampaň na vzorcích z ocelí S460, S690 a S960. Zkušební vzorky budou vystaveny řízené korozi, načež bude dosaženo 4 různých stupňů korozního poškození. Na základě získaných S-N křivek bude studován vliv koroze na změnu únavových charakteristik zvolených materiálů.

Označení

FAST-S-23-8216

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2023 - 31.12.2023)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2023 - 31.12.2023)

Výsledky

MALÍKOVÁ, L.; BENEŠOVÁ, A.; AL KHAZALI, M.; SEITL, S. High-strength steels: Fatigue and corrosion. Book of abstracts of 24th International Scientific Conference Applied Mechanics 2023. Piešťany, Slovenská republika: 2023. p. 73-74. ISBN: 978-80-227-5294-7.
Detail

MALÍKOVÁ, L.; DOUBEK, P.; JUHÁSZOVÁ, T.; SEITL, S. Stress concetration factor on a corrosion pit. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, 2023, vol. 23, no. 2, p. 27-30. ISSN: 1804-4824.
Detail

MALÍKOVÁ, L.; BENEŠOVÁ, A.; AL KHAZALI, M.; KŘIVÝ, V.; SEITL, S. Stress concentration on a corrosion pit. Proceedings of extended abstracts of 21st International Conference Modelling in Mechanics 2023. Velké Losiny: 2023. p. 28-28. ISBN: 978-80-248-4674-3.
Detail