Detail projektu

Chytré výrobní systémy

Období řešení: 01.03.2023 — 28.02.2026

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2023-01-01 - 2024-12-31)

O projektu

Chytrá výroba a chytré výrobní systémy reagují na hybné síly z mnoha stran (zejména kontextu podniku, potřeb zákazníků a uživatelů strojírenské výrobní techniky, nabídky konkurence a subdodavatelů). Autonomnost výrobních systémů, schopnost adaptivně reagovat na změnu provozních podmínek a požadavků výroby a přizpůsobovat další vývoj výrobních operací těmto podmínkám je jedním z hlavních faktorů, které budou přispívat k zvyšování konkurenceschopnosti domácích výrobců.

Označení

FSI-S-23-8260

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
- interní (01.01.2023 - 31.12.2025)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2023 - 31.12.2025)

Výsledky

JUNGA, P.; TRÁVNÍČEK, P.; SUCHÝ P.; KOTEK, L.; VÍTĚZ, T. Analysis of emergency situations at municipal solid waste landfills. J MATER CYCLES WASTE, 2022, vol. 25, no. 1, p. 288-301. ISSN: 1438-4957.
Detail

TOPINKA, L.; PRUŠA, R.; HUZLÍK, R.; REGEL, J. Definition of a Non-contact Induction Heating of a Cutting Tool as a Substitute for the Process Heat for the Verification of a Thermal Simulation Model. In 3rd International Conference on Thermal Issues in Machine Tools (ICTIMT2023). Dresden: Springer Cham, 2023. p. 333-344. ISBN: 978-3-031-34488-6.
Detail

PRUŠA, R.; HUZLÍK, R.; MAREK, T. Modeling drive of production machine according to output requirements. MM Science Journal, 2023, vol. 2023, no. October, p. 6606-6615. ISSN: 1803-1269.
Detail

JUŘÍČEK, L.; RAMPACH, V.; JANKOVÝCH, R. Ručné palné zbrane a strelivo pre ozbrojené zložky. Ručné palné zbrane a strelivo pre ozbrojené zložky. vysokoškolská učebnice. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2023. ISBN: 978-80-8054-979-4.
Detail