Detail projektu

Rychlé semiaktivní řízení pokročilých elektronicky ovladatelných tlumičů

Období řešení: 01.03.2023 — 28.02.2026

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2023-01-01 - 2024-12-31)

O projektu

Je prokázáno, že semiaktivně (S/A) řízené systémy odpružení v automobilech zvýší pohodlí pasažérů a jízdní vlastnosti. Významného zlepšení je možné dosáhnout použitím rychlého S/A řízení s tlumičem s krátkou časovou odezvou (např. magnetoreologický). To klade vysoké nároky na řídicí systém z hlediska senzoriky (rozlišení, atd.) či zpracování signálů (filtrace, atd.). Optimalizace těchto vlastností je zásadní pro efektivnost systému a širší rozšíření v průmyslové praxi.

Označení

FSI-S-23-8212

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Klapka Milan, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Blahuta Jiří, Bc. - spoluřešitel
Čupr Martin, Ing. - spoluřešitel
Dolíhal František, Bc. - spoluřešitel
Jeniš Filip, Ing. - spoluřešitel
Salva Matúš, Ing. - spoluřešitel
Skoupý Martin, Bc. - spoluřešitel
Šebesta Karel, Ing. - spoluřešitel
Uhlíř Radim, Bc. - spoluřešitel
Žáček Jiří, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav konstruování
- interní (01.01.2023 - 31.12.2025)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2023 - 31.12.2025)

Výsledky

KUBÍK, M.; BORIN,D; ODENBACH,S. Transient dynamics of the field induced force in the isotropic magnetorheological elastomer. Smart Materials and Structures, 2023, vol. 32, no. 6, p. 1-11. ISSN: 1361-665X.
Detail

BASARGAN, H.; JENIŠ, F.; MIHÁLY, A.; GÁSPÁR, P. Fault-tolerant control of semi-active suspension in case of oil leakage of magnetorheological damper. In 2023 EUROPEAN CONTROL CONFERENCE, ECC. Bucharest, Romania: IEEE, 2023. ISBN: 978-3-907144-08-4.
Detail

KUBÍK, M.; STRECKER, Z.; ROUPEC, J.; MAZŮREK, I.; MACHÁČEK, O.; PALOUŠEK, D.; KOUTNÝ, D.; VUT v Brně: SKELETON FOR MAGNETIC CORE AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME. EP3373311, patent. (2022)
Detail