Detail projektu

Influence of Oxide Scale on Cooling Intensity of Laminar Cooling

Období řešení: 21.07.2021 — 30.11.2021

Zdroje financování

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- plně financující (2021-07-21 - 2021-11-30)

O projektu

Influence of Oxide Scale on Cooling Intensity of Laminar Cooling

Klíčová slova
Oxide Scale, Cooling Intensity , Laminar Cooling

Klíčová slova česky
Intensita chlazení

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Raudenský Miroslav, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Božek Vít - spoluřešitel
Komínek Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Laboratoř přenosu tepla a proudění
- příjemce (11.11.2022 - nezadáno)
Sekce přenosu tepla a proudění
- spolupříjemce (21.07.2021 - 30.11.2021)

Výsledky

RAUDENSKÝ, M. Influence of Oxide Scale on Cooling Intensity of Laminar Cooling. 2021.
Detail