Detail projektu

Vizuální komunikace a navigace v reálném čase pro složky záchranného systému pomocí rozšířené reality a 5G konektivity

Období řešení: 01.07.2023 — 31.12.2025

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 8. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

- plně financující

Označení

FW08010048

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Mlýnek Petr, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Mašek Pavel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zeman Kryštof, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (07.11.2022 - nezadáno)