Detail projektu

Flat jet cooling characterization

Období řešení: 31.10.2022 — 30.12.2022

Zdroje financování

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- plně financující (2022-10-26 - 2022-12-30)

O projektu

Study of cooling characterization of flat jet nozzles with variable parameters

Klíčová slova
cooling, flat jet nozzles

Klíčová slova česky
chlazení, ploché trysky

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Hnízdil Milan, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Božek Vít - spoluřešitel
Komínek Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pohanka Michal, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Sedláček František - spoluřešitel

Útvary

Laboratoř přenosu tepla a proudění
- příjemce (31.10.2022 - nezadáno)