Detail projektu

Vnímání rizik spojených s investicemi generací Y a Z

Období řešení: 01.03.2022 — 28.02.2023

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2022-01-01 - 2023-12-31)

O projektu

Projekt se zaměřuje na identifikaci a analýzu rizik spojených s investicemi se zaměřením na generaci Y a generaci Z.

Označení

FP-J-22-7908

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Holendová Petra, Ing. - hlavní řešitel
Svoboda Jakub, Ing. - spoluřešitel
Škapa Stanislav, prof. Ing. et Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Urbánek David, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2022 - 31.12.2022)
Ústav ekonomiky
- interní (01.01.2022 - 31.12.2022)

Výsledky

SVOBODA, J. Analysis of Behavioural Factors Influencing Investment Decisions: A Literature Review. Trends in Economics and Management, 2022, vol. 16, no. 39, p. 47-56. ISSN: 2336-6508.
Detail

FRANC, Š. The appearance of moral hazard in initial coin offering – Theoretical basis. Workshop specifického výzkumu 2022. 2022. p. 29-35. ISBN: 978-80-214-6142-0.
Detail

HOLENDOVÁ, P. Generation Y's Decision Making on Financial Product. 25th International Conference Economic Competitiveness and Sustainability. first edition. Mendelu Faculty of Business and Economics: Mendel University in Brno, 2023. p. 19-19. ISBN: 978-80-7509-913.
Detail

HOLENDOVÁ, P. Generation Y versus Generation Z financial product investments. Workshop specifického výzkumu 2022. 2022. p. 36-43. ISBN: 978-80-214-6142-0.
Detail