Detail projektu

Udržitelné hospodaření s vodními zdroji v klimatických podmínkách České republiky

Období řešení: 01.03.2022 — 28.02.2023

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2022-01-01 - 2023-12-31)

O projektu

Projekt specifického výzkumu se zaměřuje na nalezení nástrojů udržitelného hospodaření s vodními zdroji v klimatických podmínkách ČR. V první části se projekt zaměřuje na hydrologické modelování, jehož výstupem budou simulované průtokové řady sloužící jako podklad pro vyhodnocení vlivu klimatické změny na vybrané nádrže v povodí Moravy. V druhé části probíhá návrh vhodné úpravy stavebních recyklátů, včetně jejich následného vyhodnocení v poloprovozním měřítku vertikálního filtru.

Označení

FAST-J-22-7863

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Zedník Ondřej, Ing. - hlavní řešitel
Bednář Martin, Ing. - spoluřešitel
Kriška-Dunajský Michal, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2022 - 31.12.2022)
Ústav vodního hospodářství krajiny
- interní (01.01.2022 - 31.12.2022)

Výsledky

ZEDNÍK, O.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Modification by washing of recycled aggregates from construction and demolition waste for vertical subsurface flow constructed wetlands. In Proceedings of 22nd International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2022. International multidisciplinary geoconference SGEM. Energy and Clean Technologies. Bulgaria: STEF92 Technology, 2022. p. 1-8. ISBN: 978-619-7603-50-7. ISSN: 1314-2704.
Detail

ZEDNÍK, O.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Hydraulická vodivost filtračních materiálů vytvořených ze stavebních recyklátů. JUNIORSTAV 2023 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Brno: ECON publishing, s.r.o, 2023. s. 547-553. ISBN: 978-80-86433-80-6.
Detail

ZEDNÍK, O.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Vodní hospodářství zemědělského podniku založené na přírodním čištění vod. JUNIORSTAV 2023 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2023. s. 554-560. ISBN: 978-80-86433-80-6.
Detail

BEDNÁŘ, M.; MARTON, D. Reservoir Sedimentation Effect on Water Supply under Conditions of Climate Change. In Proceedings of 22nd International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2022. International multidisciplinary geoconference SGEM. 2022. p. 1-8. ISBN: 978-619-7603-54-5. ISSN: 1314-2704.
Detail

ZEDNÍK, O.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Vodní hospodářství zemědělského podniku založené na přírodním čištění vod. TZB-info, 2023, roč. 25, č. 37, ISSN: 1801-4399.
Detail

BEDNÁŘ, M.; MARTON, D. Impact of Climate Change on Hydrological and Meteorological Quantities in Watershed Scale. In Proceedings of 22nd International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2022. International multidisciplinary geoconference SGEM. 2022. p. 1-8. ISBN: 978-619-7603-54-5. ISSN: 1314-2704.
Detail

ZEDNÍK, O.; HEJČ, P.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.: Souprava sloužící k ověření návrhových parametrů vertikálních filtrů; Souprava sloužící k ověření návrhových parametrů vertikálních filtrů. Poloprovoz je umístěn na ČOV v obci Dražovice, kde probíhá aktuální měření.. (poloprovoz)
Detail

ZEDNÍK, O.; HEJČ, P.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.: Zkušební model podpovrchově protékaného vertikálního filtru; Zkušební model podpovrchově protékaného vertikálního filtru. Funkční vzorek je dočasně umístěn na ČOV v obci Dražovice, kde rovněž probíhá jeho poloprovozní testování.. (funkční vzorek)
Detail

ZEDNÍK, O.; HEJČ, P.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.: Zařízení upravující stavební recykláty pro filtraci vody; Zařízení upravující stavební recykláty pro filtraci vody. Jedná se o soubor několika technologických zařízení umístěných ve skladovacích prostorách ÚVHK, eventuálně v místě aktuálního použití.. (poloprovoz)
Detail

ZEDNÍK, O.; HEJČ, P.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.: Mobilní pračka recyklátu; Mobilní prací zařízení sloužící k úpravě stavebních recyklátů. Zařízení je umístěno ve skladovcích prostorách ÚVHK.. (funkční vzorek)
Detail