Detail projektu

Vliv šířky přítokového koryta na součinitel průtoku tenkostěnného přelivu s trojúhelníkovým výřezem

Období řešení: 01.03.2022 — 28.02.2023

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2022-01-01 - 2023-12-31)

O projektu

Projekt se zabývá výzkumem vlivu šířky přítokového koryta na součinitel průtoku tenkostěnného přelivu s velkým rozsahem úhlů trojúhelníkového výřezu. Výzkum bude proveden pomocí měření na experimentálním zařízení, kde bude měněna šířka přítokového koryta pravúhlého příčného průřezu, a numerického modelování přepadu, kde bude zkoumán vliv diskretizace výpočtové oblasti, volba časového kroku, použití modelu turbulence včetně aplikace hladinové funkce a stěnových funkcí.

Označení

FAST-J-22-7822

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2022 - 31.12.2022)
Ústav vodních staveb
- interní (01.01.2022 - 31.12.2022)

Výsledky

POSPÍŠILÍK, Š.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J. CHARAKTERISTIKA RYCHLOSTNÍHO POLE V KRÁTKÉM ŽLABU PŘED TENKOSTĚNNÝM PŘELIVEM S TROJÚHELNÍKOVÝM VÝŘEZEM. 34th SYMPOSIUM ON ANEMOMETRY. Praha: Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i., 2022. s. 40-49. ISBN: 978-80-87117-21-7.
Detail

POSPÍŠILÍK, Š. VLIV RELATIVNÍ ŠÍŘKY PŘÍTOKOVÉHO KORYTA NA PŘEPAD PŘES TENKOSTĚNNÝ PŘELIV S TROJÚHELNÍKOVÝM VÝŘEZEM ÚHLU 30,53°. JUNIORSTAV 2023. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2023. s. 588-594. ISBN: 978-80-86433-80-6.
Detail

POSPÍŠILÍK, Š.; ZACHOVAL, Z.; GABRIEL, P. Flow over thin-plate weirs with a triangular notch – influence of the relative width of approach channel with a rectangular cross-section. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2024, vol. 72, no. 2, p. 199-206. ISSN: 1338-4333.
Detail

GRUCHOT, A.; ZYDROŃ, T.; PLESIŃSKI, K.; ZAJĄC, E.; ZACHOVAL, Z. Procesy sufozyjne na terenie Pienińskiego Parku Narodowego na przykładzie stwierdzonego zapadliska. ACTA SCIENTIARUM POLONORUM-FORMATIO CIRCUMIECTUS, 2022, roč. 21, č. 2, s. 17-33. ISSN: 1644-0765.
Detail

POSPÍŠILÍK, Š.; ZACHOVAL, Z. Vliv šířky přítokového koryta na součinitel průtoku tenkostěnného přelivu s trojúhelníkovým výřezem. Brno: LVV, ÚVST, FAST, VUT, 2023. s. 0-47.
Detail