Detail projektu

VÝZKUM A VÝVOJ KOMPLEXNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY STABILNÍCH NÁBOJOVÝCH POLOTOVARŮ

Období řešení: 01.02.2022 — 31.05.2023

Zdroje financování

Evropská unie - OP PIK - Aplikace

- plně financující (2022-02-28 - 2023-05-31)

O projektu

Projekt výzkumu a vývoje nové generace technologie výroby přesných a reprodukovatelných mosazných polotovarů pro výrobu nábojů ("kalíšků"). Výzkum a vývoj bude zaměřěn do dvou klíčových částí technologie výroby - přesné válcování mosazného pásu se stěžejní inovací, kterou bude představovat nový chladicí a mazací systém spolu s řešením tvarových vad ("edge-drop", klínovitost, šavlovitost) a zdokonalená technologie objemového tváření stabilních nábojových polotovarů – kalíšků reprezentovaná novým konceptem raznice se zvýšenou tuhostí a nově tvarovanými lisovacími nástroji (matrice).

Klíčová slova
tváření; chlazení; mazání

Označení

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026910

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kotrbáček Petr, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Božek Vít - spoluřešitel
Dyntera Petr, Mgr. - spoluřešitel
Franke Jakub, Ing. - spoluřešitel
Hasoňová Michaela, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hnízdil Milan, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hrabovský Jozef, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Humlíček Tomáš - spoluřešitel
Huška Jiří - spoluřešitel
Komínek Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Luks Tomáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Mráz Kryštof, Ing. - spoluřešitel
Pohanka Michal, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Raudenský Miroslav, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Resl Ondřej, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Laboratoř přenosu tepla a proudění
- spolupříjemce (01.08.2021 - 31.05.2023)
ITA, spol. s r.o.
- spolupříjemce (01.08.2021 - 31.05.2023)
Západočeská univerzita v Plzni
- spolupříjemce (01.08.2021 - 31.05.2023)
Měď Povrly a. s.
- příjemce (01.08.2021 - 31.05.2023)

Výsledky

KOTRBÁČEK, P.; LUKS, T.; ROŠKO, M.: Funkční vzorek chladicích a mazacích kolektorů s unikátní geometrií; Funkční vzorek chladicích a mazacích kolektorů s unikátní geometrií. Ve firmě Povrly Copper Industries a.s., Mírová 63, 40332 Povrly (tech. dokumentace dostupná také na VUT FSI, v Laboratoři přenosu tepla a proudění, Technická 2896/2, 61669 Brno). (funkční vzorek)
Detail